Ολοκληρωμένες και προγραμματισμένες αξιολογήσεις ουσιών βάσει του κανονισμού REACH σχετικά με τα νανοϋλικά

 

Ουσία Κράτος μέλος Ανησυχίες Έτος Κατάσταση
Συνθετική άμορφη πυριτία, διοξείδιο του πυριτίου Κάτω Χώρες Άλλη ανησυχία βάσει της έκθεσης/του κινδύνου, άλλη ανησυχία βάσει της επικινδυνότητας 2015 Ολοκληρώθηκε

Απόφαση του τμήματος προσφυγών, 30 Ιουνίου 2017
Ασημί (νανο) Κάτω Χώρες Υψηλή (συγκεντρωτική) ποσότητα, άλλη ανησυχία βάσει της έκθεσης/του κινδύνου, άλλη ανησυχία βάσει της επικινδυνότητας, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2015 Ολοκληρώθηκε
Οξείδιο του ψευδαργύρου Γερμανία Άλλη ανησυχία βάσει της επικινδυνότητας, χρήση από καταναλωτές, έκθεση του περιβάλλοντος, άλλη ανησυχία βάσει της έκθεσης/του κινδύνου, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2016 Σε εξέλιξη
Γραφίτης και νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων (MWCNT), συνθετικός γραφίτης σε σωληνοειδές σχήμα Γερμανία Υποψίες για καρκινογόνο δράση, άλλη ανησυχία βάσει της επικινδυνότητας, χρήση από καταναλωτές, σωρευτική έκθεση, έκθεση του περιβάλλοντος, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2018 Σε εξέλιξη
Διοξείδιο του δημητρίου Γερμανία Υποψίες για καρκινογόνο δράση, υποψίες για μεταλλαξιογόνο δράση, άλλη μορφή ανησυχίας βάσει της επικινδυνότητας, σωρευτική έκθεση, έκθεση του περιβάλλοντος, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2019 Έχει αποσυρθεί
Αιθάλη Γαλλία Καρκινογόνος, πιθανώς τοξική για την αναπαραγωγή, χρήση από καταναλωτές, σωρευτική έκθεση, έκθεση ευαίσθητων πληθυσμών, έκθεση εργαζομένων, υψηλή (συγκεντρωτική) ποσότητα, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2019 Ουσία CoRAP, έτος αξιολόγησης 2024
Διοξείδιο του τιτανίου Γαλλία ΚΜΤ, πιθανώς ευαισθητοποιητική ουσία, χρήση από τους καταναλωτές, έκθεση ευαίσθητων πληθυσμών, υψηλή (συγκεντρωτική) ποσότητα, χρήση που συνεπάγεται έκθεση του ευρέος κοινού 2019 Σε εξέλιξη