Τρόφιμα

Τα νανοϋλικά και η νανοτεχνολογία μπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη στον τομέα παραγωγής τροφίμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ελαφρύτερων, ανθεκτικότερων και μεγαλύτερης διάρκειας συσκευασιών και, ως εκ τούτου, να μας βοηθήσουν να διατηρούμε τα τρόφιμά μας νωπά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μειώσουμε τα απόβλητα. Επιπλέον, τα νανοϋλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της γεύσης, του αρώματος και της διαθεσιμότητας θρεπτικών στοιχείων στα τρόφιμα που τρώμε.

Δεδομένης της αυξημένης χρήσης των νανοϋλικών και της νανοτεχνολογίας στη βιομηχανία τροφίμων, ποια είναι τα κύρια οφέλη και οι λόγοι ανησυχίας; Μπορείτε να ανατρέξετε στο έργο που έχει ήδη εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία δημοσίευσε μια γνώμη και καθοδήγηση για την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι νανοτεχνολογίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών.