Η χρήση των νανοϋλικών στον χώρο εργασίας

Τα νανοϋλικά παράγονται και χρησιμοποιούνται από πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες παραγωγής χημικών ουσιών. Η παραγωγή και χρήση αυτών των υλικών διέπεται τόσο από τους κανονισμούς της ΕΕ όσο και από την εθνική νομοθεσία. Οι εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν και τις γνώσεις και τον εξοπλισμό να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά με ασφάλεια.  

Επειδή η νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και λύσεων, πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανόν να εκτίθενται στον χώρο εργασίας τους. Τα νανοϋλικά συχνά παράγονται σε κλειστά συστήματα, αλλά η έκθεση μπορεί να προκύψει κατά τη συντήρηση ή τον χειρισμό των τελικών προϊόντων.

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται επίσης και από δευτερογενείς βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι βιομηχανίες καλλυντικών, ηλεκτρονικών, φαρμάκων, ιατρικής τεχνολογίας, και η κλωστοϋφαντουργία. Όταν τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται ως χρωστικές ουσίες, για παράδειγμα σε μια εφαρμογή βιομηχανικού ψεκασμού, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της έκθεσης. Επομένως, αυτού του είδους η χρήση μπορεί να συνοδεύεται από μια σύσταση για εξαερισμό ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας, π.χ. γαντιών. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην αρκεί για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχουν επίσης νομικές απαιτήσεις που προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση για να είναι σε θέση να εκτελούν την εργασία τους με ασφάλεια.

Η χρήση των νανοϋλικών στον χώρο εργασίας δεν σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος, ή ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να ελεγχθεί.

Ο κίνδυνος είναι το αποτέλεσμα της επικινδυνότητας x έκθεσης. Οι επικίνδυνες ιδιότητες ενός νανοϋλικού καθορίζονται από τη χημική σύνθεση και τις φυσικές του ιδιότητες, όπως μέγεθος, σχήμα, και κρυσταλλική δομή, καθώς και από τα (οικο)τοξικολογικά του αποτελέσματα.

Σήμερα, υπάρχει η υποψία ότι ορισμένα είδη νανοϋλικών, για παράδειγμα οι μακριές άκαμπτες ίνες που παραμένουν στους πνεύμονες, μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν κυστική ίνωση ή/και φλεγμονή. Αντίθετα, το υγιές δέρμα φαίνεται να είναι σχετικά ανθεκτικό, ακόμη και σε νανοσωματίδια. Εάν τα νανοϋλικά μπορούν να διατηρηθούν μέσα στο σώμα, ενισχύεται η δυνατότητά τους να προκαλέσουν βλάβες.

 

 

Interactive garage

Click on the image below to find out how you can protect yourself from nanomaterials when working in a garage and test your nanomaterials knowledge.

 


 

The infographic was produced for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo EUON logo EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

 

More information