Εισπνοή

Είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλές χημικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νανοϋλικών, μέσω του αέρα που αναπνέουμε. Κατά μέσο όρο, στη διάρκεια της ζωής μας εισπνέουμε πάνω από 300 εκατομμύρια λίτρα αέρα, ποσότητα που ισούται με τον όγκο 120 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων.

Εισπνέουμε νανοϋλικά σε πολλές διαφορετικές συνθήκες, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε καλλυντικά ή προϊόντα σε μορφή αερολύματος στα σπίτια μας ή μέσω του καπνού της εξάτμισης των οχημάτων και από άλλες πηγές.

Ορισμένα αερομεταφερόμενα νανοσωματίδια είναι αβλαβή και δεν προκαλούν βλάβη στους πνεύμονες. Άλλα, ωστόσο, ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμη και όγκους. Ένα παράδειγμα είναι το διοξείδιο του τιτανίου, το οποίο απαντά στα αντιηλιακά και για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλεί καρκίνο όταν εισπνέεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε προϊόν που περιέχει τη συγκεκριμένη ουσία πάνω από ένα ορισμένο όριο πρέπει να επισημαίνεται ώστε να προειδοποιούνται οι πολίτες και να μην το εισπνέουν.

Επίσης, διαφορετικές μορφές του ίδιου νανοϋλικού μπορούν να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η εισπνοή ορισμένων μορφών νανοσωλήνων άνθρακα ενδέχεται να προκαλέσει ίνωση και καρκίνο των πνευμόνων, ενώ άλλες μορφές δεν προκαλούν τις συγκεκριμένες βλάβες.

Για να κατανοήσουν εάν ένα νανοϋλικό μπορεί να προκαλέσει οξείες ή χρόνιες επιπτώσεις, οι επιστήμονες εκπονούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μελέτες. Τα αποτελέσματα μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση των πιθανών κινδύνων των νανοϋλικών. Για παράδειγμα, μπορούν να καταδείξουν τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται προστατευτικός εξοπλισμός ώστε να αποφεύγεται η εισπνοή ενός επιβλαβούς νανοϋλικού.