Πώς χρησιμοποιούνται τα νανοϋλικά;

Τα νανοφάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους οι οποίοι μας επιτρέπουν να ελαχιστοποιούμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, να επιταχύνουμε την απορρόφηση του φαρμάκου και να στοχεύουμε συγκεκριμένα κύτταρα ή όργανα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μια δραστική ουσία μπορεί να ενσωματωθεί σε δομές όπως τα λιποσώματα. Τα λιποσώματα είναι πολύ μικροί, μεγέθους νανοκλίμακας, φορείς με τοιχώματα από λιπίδια, δηλ. από το ίδιο υλικό από το οποίο αποτελείται η κυτταρική μεμβράνη. Τα λιπίδια μπορούν να πληρωθούν με τη δραστική ουσία και να χρησιμοποιηθούν για την ελευθέρωσή της σε συγκεκριμένα κύτταρα ή όργανα με σκοπό τη θεραπεία του καρκίνου ή άλλων ασθενειών.

Τα λιπίδια στο λιπόσωμα είναι φαρμακολογικώς αδρανή, αλλά η νανοδομή του λιποσώματος θα επηρεάσει τον τρόπο ελευθέρωσης της δραστικής ουσίας στο σώμα μας. Επίσης, στο ίδιο το λιπόσωμα μπορεί να προσδεθεί ένα ειδικό μόριο, όπως ένα αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζεται από κάποιον ειδικό υποδοχέα που υπερεκφράζεται στα καρκινικά κύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιλεκτική συγκέντρωση του φαρμάκου στους καρκινικούς ιστούς, γεγονός που μας επιτρέπει να επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με μικρότερες δόσεις και, ως εκ τούτου, τη μείωση ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως η ναυτία και ο έμετος.

 

Στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων με χρήση λιποσωμάτων

 

Liposome structure


 

Μειωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες

Για να αυξηθεί η διαλυτότητά τους, ορισμένες γνωστές δραστικές ουσίες έχουν δημιουργηθεί σε μορφή νανοσωματιδίων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται η ανάγκη χρήσης τοξικών διαλυτών κατά τη χορήγηση του φαρμάκου και, ως εκ τούτου, να μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, ένα ήδη χρησιμοποιούμενο αντικαρκινικό νανοφάρμακο περιέχει δραστική ουσία που αναστέλλει συγκεκριμένο στάδιο της διαίρεσης των κυττάρων και προκαλεί τον θάνατό τους. Η δραστική ουσία είναι αδιάλυτη στο νερό, όταν όμως προσδεθεί σε μια πρωτεΐνη σχηματίζει πολύ μικρά νανοσωματίδια τα οποία είναι διαλυτά, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η ενδοφλέβια χορήγηση χωρίς τη χρήση διαλυτών και, ως εκ τούτου, να περιορίζεται η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών.
 

Ταχύτερη απορρόφηση με φαρμακευτικούς νανοκρυστάλλους

Οι φαρμακευτικοί νανοκρύσταλλοι είναι νανοσωματίδια σε κρυσταλλική μορφή. Η τεχνολογία των νανοκρυστάλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της διαλυτότητας και του ρυθμού διάλυσης μιας δραστικής ουσίας, επιτρέποντας την ταχεία απορρόφηση και δράση της ουσίας. Ορισμένα φάρμακα με ανεπαρκή υδατοδιαλυτότητα μπορούν να μετασχηματιστούν σε νανομεγέθη σωματίδια. Στη συνέχεια, το φάρμακο μπορεί να ενσωματωθεί σε δισκία, κάψουλες και σε αποστειρωμένα διαλύματα προς έγχυση.