Waarom zijn wetenschappers geïnteresseerd in nanomaterialen?

 

Nanomaterialen zijn van groot belang omdat ze allerlei mogelijkheden bieden om op tal van gebieden nieuwe en innovatieve producten te maken. Door directer te sturen op de reacties en interacties tussen atomen op nanoschaal kunnen nanomaterialen worden vervaardigd en kunnen hun eigenschappen op ongebruikelijke manieren worden gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot betere geneesmiddelen,  cosmetische producten en bouwmaterialen of groenere energie.

Dit kan een aanmerkelijk positief effect hebben op het leven van Europese burgers. Inmiddels hebben meerdere wetenschappers een Nobelprijs gekregen voor werk dat betrekking heeft op nanomaterialen, voor het laatst in 2016, toen drie Europese onderzoekers de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend kregen voor hun werk op het gebied van nanomaterialen.

Nanomaterialen hebben niet alleen betere technische functies, maar de verandering in de eigenschappen van nanomaterialen kan ook betekenen dat deze materialen mogelijk een andere invloed op mensen en het milieu hebben dan chemische stoffen die geen nanovorm hebben.

Wetenschappers en regelgevende instanties willen inzicht krijgen in hoe nanomaterialen de gezondheid van de mens en het milieu kunnen beïnvloeden en of de huidige manieren om de veiligheid van chemische stoffen te beoordelen, op nanomaterialen kunnen worden toegepast, of dat wijzigingen nodig zijn.

De EU financiert veel onderzoeksprojecten die zijn gericht op het ontsluiten van de geheimen van nanomaterialen en op borging van de veiligheid van deze nieuwe materialen voor mens en milieu. Dit werk vindt plaats in samenwerking met de chemische industrie en met regelgevende instanties in de hele wereld.

Tot nu toe hebben de door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheids- en veiligheidsinvloeden van nanomaterialen op mens en milieu geresulteerd in meer dan vijfhonderd gepubliceerde artikelen in collegiaal getoetste vakbladen. Een gedeeltelijke lijst is te vinden op de Publications-webpagina van het NanoSafety Cluster en op de website van Open Science Publications.