Internationale activiteiten

De potentiële risico’s van nanomaterialen staan al meer dan tien jaar op de agenda van internationale debatten. Tegelijkertijd biedt nanotechnologie de samenleving oplossingen die zowel voor onderzoekers als voor beleidsmakers van belang zijn.

Het mondiale debat over de veiligheid van nanomaterialen wordt gevoerd in verschillende internationale fora: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties (VN) dragen alle bij aan de ontwikkeling van kennis van deze materialen.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de manier waarop nanomaterialen veilig kunnen worden gebruikt en gehanteerd zodat de voordelen van nanotechnologie kunnen worden verwezenlijkt.