UNEP en Unitar

United Nations logo

Het UNEP en Unitar zijn sterk gericht op capaciteitsopbouw tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.

Samen met het Interorganisationeel Programma voor een goed beheer van chemische stoffen (Inter-Organisation Programme for the Sound Management of Chemicals, IOMC) zijn in de afgelopen vijf jaar meerdere regionale workshops georganiseerd om de kennis van de manier waarop risicobeoordeling en risicobeheer voor deze materialen moeten worden uitgevoerd, op nationaal niveau te vergroten.

Hun werk heeft landen ook de mogelijkheid geboden om financieel bij te dragen aan vergroting van de capaciteit van ontwikkelingslanden om nanoveiligheidskwesties aan te pakken.