Voltooide en geplande stoffenbeoordelingen onder REACH met betrekking tot nanomaterialen

 

Stof Lidstaat Punten van zorg Jaar Status
Synthetisch amorf silicium, siliciumdioxide Nederland Andere op blootstelling/risico gebaseerde bezorgdheid, andere op gevaar gebaseerde bezorgdheid 2015 Gedaan

Beslissing van de kamer van beroep, 30 juni 2017
Zilver (Nano) Nederland Grote (geaggregeerde) hoeveelheid, andere op blootstelling/risico gebaseerde bezorgdheid, andere op gevaar gebaseerde bezorgdheid, sterk verspreid gebruik 2015 Gedaan
Zinkoxide Duitsland Andere op gevaar gebaseerde bezorgdheid, gebruik door de consument, milieublootstelling, andere op blootstelling/risico gebaseerde bezorgdheid, sterk verspreid gebruik 2016 Lopend
Grafiet en meerwandige koolstofnanobuizen (MWCNT’s), synthetisch grafiet in buisvorm Duitsland Vermoede carcinogene werking, andere op gevaar gebaseerde bezorgdheid, consumentengebruik, cumulatieve blootstelling, milieublootstelling, sterk verspreid gebruik 2018 Lopend
Ceriumdioxide Duitsland Vermoedelijk carcinogeen, vermoedelijk mutageen, andere op gevaar gebaseerde bezorgdheid, cumulatieve blootstelling, milieublootstelling, sterk verspreid gebruik 2019 Ingetrokken
Carbon black Frankrijk Carcinogeen, vermoedelijk reprotoxisch, consumentengebruik, cumulatieve blootstelling, blootstelling van kwetsbare bevolkingsgroepen, blootstelling van werknemers, grote (geaggregeerde) hoeveelheid, sterk verspreid gebruik 2019 CoRAP-stof, evaluatiejaar 2024
Titaandioxide Frankrijk CMR, vermoedelijk huidallergeen, gebruik door de consument, blootstelling van kwetsbare bevolkingsgroepen, grote (geaggregeerde) hoeveelheid, sterk verspreid gebruik 2019 Lopend