WHO

World Health Organisation logo

De WHO onderzoekt wereldwijd risico’s van chemische stoffen voor de bevolking. Voor nanomaterialen richt de aandacht van de WHO zich met name op de potentiële effecten die blootstelling aan nanomaterialen heeft op werknemers.

De WHO ontwikkelt richtsnoeren betreffende de bescherming van werknemers tegen potentiële risico’s van gefabriceerde nanomaterialen. Deze richtsnoeren beogen de gezondheid op het werk en de veiligheid van werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan nanomaterialen in een breed scala van industriële en sociale omgevingen te verbeteren.

De richtsnoeren zullen elementen van risicobeoordeling en risicobeheer bevatten en zullen aanbevelingen doen om in alle landen, maar in het bijzonder in landen met lagere inkomens, de veiligheid op het werk te verbeteren en de gezondheid van werknemers die met nanomaterialen werken, te beschermen.