Nanomaterialen in cosmetische producten

Cosmetische producten

Cosmetische producten die binnen de EU in de handel worden gebracht, worden gereguleerd door de verordening betreffende cosmetische producten. Deze verordening voorziet in een veiligheidskader en heeft een centraal kennisgevingssysteem (Cosmetic Products Notification Portal of kortweg CPNP) in het leven geroepen. Voor kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters, met inbegrip van deze die nanomaterialen zijn, moet een uitdrukkelijke toelating bestaan.

Fabrikanten, importeurs of de derde partij die ze hebben aangewezen, moeten hun cosmetische producten registreren via het CPNP. Als een product nanomaterialen bevat, moet de informatieverstrekker het nanomateriaal benoemen en moet hij melden via welke route een persoon eraan kan worden blootgesteld.

Voordat kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters in cosmetische producten mogen worden gebruikt, moeten deze worden toegelaten door de Europese Commissie. Eerst bestudeert het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) de toxicologische gegevens over de stof waarvoor toelating wordt aangevraagd.

Als u wilt weten of een cosmetisch product dat u gebruikt nanomaterialen bevat, lees dan de ingrediëntenlijst op de verpakking. Nanomaterialen in een cosmetisch product moeten als dusdanig worden aangemerkt. In dat geval staat na de naam van het ingrediënt het woord ‘nano’ tussen haakjes.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo  EUON logo  EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.