Nanomaterialen in cosmetische producten

Козметични продукти

Cosmetische producten die binnen de EU in de handel worden gebracht, worden gereguleerd door de verordening betreffende cosmetische producten. Deze verordening voorziet in een veiligheidskader en heeft een centraal kennisgevingssysteem (Cosmetic Products Notification Portal of kortweg CPNP) in het leven geroepen. Voor kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters, met inbegrip van deze die nanomaterialen zijn, moet een uitdrukkelijke toelating bestaan.

Fabrikanten, importeurs of de derde partij die ze hebben aangewezen, moeten hun cosmetische producten registreren via het CPNP. Als een product nanomaterialen bevat, moet de informatieverstrekker het nanomateriaal benoemen en moet hij melden via welke route een persoon eraan kan worden blootgesteld.

Voordat kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters in cosmetische producten mogen worden gebruikt, moeten deze worden toegelaten door de Europese Commissie. Eerst bestudeert het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) de toxicologische gegevens over de stof waarvoor toelating wordt aangevraagd.

Als u wilt weten of een cosmetisch product dat u gebruikt nanomaterialen bevat, lees dan de ingrediëntenlijst op de verpakking. Nanomaterialen in een cosmetisch product moeten als dusdanig worden aangemerkt. In dat geval staat na de naam van het ingrediënt het woord ‘nano’ tussen haakjes.

 

 

Infografiek

 

De infografiek is door ECHA voor het EUON geproduceerd met steun van de Europese Unie via het SMP-COSME programma.

 

ECHA logo  EUON logo  EU logo

 

Dit document is opgesteld met financiële steun van de Europese Unie. De hierin geformuleerde standpunten mogen in geen geval worden beschouwd als een weergave van het officiële standpunt van de Europese Unie. Noch ECHA, noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het gebruik dat van de daarin opgenomen informatie kan worden gemaakt.