Naar content

Catalogus van cosmetische bestanddelen

Catalogus van cosmetische bestanddelen

De Europese Commissie heeft in juli 2017 een catalogus gepubliceerd met daarin alle nanomaterialen die binnen de EU in cosmetische producten worden gebruikt. De catalogus wordt regelmatig bijgewerkt. Veel stoffen in de catalogus zijn ook geregistreerd op grond van de REACH-verordening.

In de onderstaande tabel staan de nanomaterialen die in de catalogus van de Europese Commissie voorkomen. Ze worden vermeld met hun EG- en CAS-nummer en rechts bevindt zich een koppeling naar hun registratiegegevens in de database van chemische stoffen die wordt bijgehouden door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Daar vindt u meer informatie over het veilige gebruik ervan en ziet u welke regelgevende activiteiten van toepassing zijn.

De koppeling is tot stand gebracht door chemische stoffen in de ECHA-databank te matchen op basis van hun CAS-nummer en/of de naam van het nanomateriaal in de catalogus.

Categories Display


Route: .live2