Naar content

Nanomaterialen zoeken

Nanomaterialen zoeken

Hier kunt u zoeken naar nanomaterialen die momenteel op de EU-markt zijn. De gegevens worden verzameld via openbaar beschikbare informatie uit REACH-registraties, de cosmeticaverordening en de nationale registers van Frankrijk en België. De resultaten zijn gekoppeld aan de databank van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), waarin alle in de EU geregistreerde chemische stoffen zijn opgenomen.

Er zijn verschillen in de definitie van nanomaterialen en de drempelwaarden voor de rapportage van hoeveelheden. Als een nanomateriaal in een van deze gegevensbronnen voorkomt, betekent dit dan ook niet per se dat het in al deze bronnen voorkomt. Aangezien de rapportageregels en -reikwijdten per gegevensbron kunnen verschillen, is het niet altijd mogelijk om een in één van de gegevensbronnen gerapporteerd materiaal te koppelen aan een stof in de databank van ECHA. In gevallen waarin geen koppeling mogelijk is, is het materiaal uit de oorspronkelijke gegevensbron niet gerapporteerd.

Sommige informatie over geregistreerde stoffen kan eigendom zijn van derden. In dat geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Nano inventories is tijdelijk niet beschikbaar.

Categories Display


Route: .live2