Milieu

We worden momenteel geconfronteerd met ernstige milieuproblemen, zoals de bedreiging van schone lucht en drinkwater en een gezonde bodem. De toepassingen van nanomaterialen in lucht- en waterzuivering met het oog op een effectievere vermindering van de vervuiling zijn veelbelovend. Wat doen nanomaterialen al voor de samenleving en welke ontwikkelingen kunnen we in de toekomst verwachten?

Nanomaterialen en nanotechnologie kunnen op verschillende manieren helpen sommige van de wereldwijde milieuproblemen waarmee we te maken hebben aan te pakken en oplossingen te vinden. Sommige van deze technologieën bestaan al, andere zijn nog in ontwikkeling.

Bestaande toepassingen zijn onder meer:

  • sanering van water dat verontreinigd is met zware metalen;
  • verwijdering van verontreinigende stoffen uit uitlaatgassen van auto's door het gebruik van nanomaterialen met een groot oppervlakte in katalysatoren;
  • het gebruik van op nanomaterialen gebaseerde brandstofadditieven om de brandstofverbrandingsefficiëntie te verbeteren;
  • het opruimen van olielozingen;
  • vermindering van uitstoot en brandstofverbruik door het gebruik van lichtere, op nanotechnologie gebaseerde materialen;
  • zelfreinigende oppervlakken met het vermogen om verontreinigende stoffen af te breken.

Nanomaterialen en nanotechnologie kunnen ook een rol spelen bij de opwekking en opslag van schone energie, waardoor mogelijk de uitstoot van kooldioxide uit de verbranding van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Nanomaterialen kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van zonnepanelen te verbeteren en om accu's met een hoge capaciteit te vervaardigen die de elektriciteitsopslag verbeteren en zo elektrische auto's een grotere actieradius bieden.

Zoals met alle nieuwe materialen en technologieën zijn er mogelijke gevaren en risico's die moeten worden bestudeerd en beoordeeld, zodat onze samenleving zijn voordeel kan doen met nanomaterialen en mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu beperkt blijven.