Veiligheid

Worker painting a car

Hoe beïnvloeden nanomaterialen de gezondheid van mens en milieu? Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Hoewel wetenschappers veel ervaring hebben opgedaan met het beoordelen van de veiligheid en toxiciteit van chemische stoffen in het algemeen, blijven nanomaterialen aanvullende technische en wetenschappelijke uitdagingen en vragen opwerpen.

Een veelbesproken vraag onder toxicologen is of nanomaterialen nanospecifieke biologische effecten op mensen en op het milieu hebben die niet voorkomen bij chemische stoffen in het algemeen.

Nanomaterialen zijn een heel diverse groep chemische stoffen. Het is daardoor moeilijk om  algemene uitspraken over nanomaterialen te doen, en ze moeten afzonderlijk worden bekeken, op dezelfde manier als andere chemische stoffen.

Toch zijn wel enkele generalisaties mogelijk. Het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) van de EU concludeerde bijvoorbeeld al in 2006 dat voor een gemakkelijk oplosbaar nanomateriaal in de meeste gevallen de toxiciteit van de conventionele vorm van toepassing is. Dit is bevestigd in de meest recente adviezen van andere wetenschappelijke comités/panels van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Er is ook belangrijk werk verricht in onderzoek naar de mogelijke effecten van nanomaterialen op het genetisch materiaal in cellen, met inbegrip van het potentiële mechanisme daarachter. Bovendien hebben wetenschappers op basis van de ervaring die tot nu toe met nanomaterialen is opgedaan, nieuwe benaderingen voorgesteld om het mogelijke risico van nanomaterialen te beoordelen. Ook wordt verder onderzoek verricht om beter te begrijpen hoe we het beste  de mogelijke gevaren en risico's van nanomaterialen kunnen testen en beoordelen.