Richtsnoeren en tools voor werknemers

De vervaardiging en toepassing van een toenemend aantal nanomaterialen wordt opgeschaald van laboratorium- naar industriële schaal, wat de kans op blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek doet toenemen. De wetenschap en praktijk van het meten en beoordelen van de blootstelling van werknemers aan nanomaterialen maken een snelle ontwikkeling door. Hoewel er nog steeds wetenschappelijke onzekerheden zijn over de beoordeling van blootstelling op de werkplek, heeft de EU al richtsnoeren en veiligheidsnormen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers ontwikkeld.
 

Richtsnoer

 

Richtsnoer voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de mogelijke risico's van nanomaterialen op het werkRichtsnoer voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de mogelijke risico's van nanomaterialen op het werk

Het richtsnoer beschrijft een zevenstappenplan voor risicobeoordeling en risicobeheer, met advies voor werkgevers, werknemers en gezondheids- en veiligheidsprofessionals om ervoor te zorgen dat de verschillende Europese richtlijnen op het gebied van nanomaterialen en nanotechnologie correct op de werkplek worden toegepast. Het richtsnoer heeft een bijlage met richtsnoeren voor nanomaterialen op de werkplek die door de afzonderlijke lidstaten in de desbetreffende taal zijn uitgegeven.
 

 

Veilig werken met synthetische nanomaterialen: richtsnoeren voor werknemersVeilig werken met synthetische nanomaterialen: richtsnoeren voor werknemers

Het richtsnoer geeft nuttige informatie voor werknemers die kunnen worden blootgesteld aan nanomaterialen, zoals:

  • vereenvoudigde informatie over de mogelijke risico's van nanomaterialen op de werkplek;
  • hoe werknemers aan nanomaterialen kunnen worden blootgesteld;
  • een hiërarchie van mogelijkheden voor risicobeheer en controle; en
  • voorbeelden van risicobeheersmaatregelen voor nanomaterialen.
     

Tools

EU-OSHA: E-fact 72: Tools voor het beheer van nanomaterialen op de werkplek en preventieve maatregelenEr bestaan al een aantal tools om de risicobeoordeling en het risicobeheer van nanomaterialen op de werkplek te vergemakkelijken. Deze tools helpen het hoofd te bieden aan de onzekerheden en beperkingen die het gebrek aan informatie over de gevaren van nanomaterialen meebrengen. Sommige tools zijn interactieve webapplicaties, terwijl andere zijn opgenomen in richtsnoeren of andere publicaties.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een beknopt e-fact gepubliceerd met een overzicht van de beschikbare tools en een uiteenzetting van de voordelen en beperkingen.