Inzicht in blootstelling op de werkplek

Werknemers kunnen in de productiefase in aanraking komen met nanomaterialen. In de verschillende fasen van het gebruik en de toeleveringsketen kunnen echter veel meer werknemers aan nanomaterialen worden blootgesteld wanneer zij producten van of met nanomaterialen hanteren of gebruiken. Blootstelling kan daarom optreden in verschillende beroepsomgevingen en werksituaties waarbij nanomaterialen worden gebruikt, gehanteerd of verwerkt en daardoor in de lucht terecht kunnen komen, met mogelijke inhalatie en contact met de huid tot gevolg – bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij laboratoriumwerkzaamheden of onderhouds- of bouwwerkzaamheden.

In sommige situaties zijn werknemers – en mogelijk zelfs hun werkgevers – niet op de hoogte van het feit dat ze nanomaterialen of nanomateriaal-bevattende producten gebruiken, hanteren of verwerken en aan de desbetreffende nanomaterialen blootgesteld kunnen worden. In dergelijke situaties is het onwaarschijnlijk dat voldoende maatregelen worden getroffen om de risico's te beheersen.

Santé publique France, het Franse nationale bureau voor volksgezondheid, heeft een register opgezet van werknemers die synthetische nanomaterialen hanteren – EpiNano – om de blootstelling en mogelijk gerelateerde gezondheidseffecten te volgen van werknemers die worden blootgesteld aan koolstofnanobuisjes, titaandioxide, siliciumdioxide en roet in faciliteiten die deze stoffen produceren of gebruiken.

Er zijn enkele sectorspecifieke adviezen beschikbaar over het omgaan met de risico's van nanomaterialen. EU-OSHA heeft beknopte e-facts opgesteld over blootstelling aan nanomaterialen en preventie in de gezondheidssector en bij onderhoudswerkzaamheden. Andere organisaties hebben ook nuttige sectorspecifieke informatie geproduceerd, bijvoorbeeld:

  • bouwsector: wegwijzers en tools voor de bouwsector die zijn opgesteld in het kader van het door de EU gefinancierde project SCAFFOLD over innovatieve strategieën, methoden en tools voor het beheer van bedrijfsrisico's van synthetische nanomaterialen in de bouwsector;
  • meubelsector: informatie geproduceerd in het kader van de Europese sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers in de meubelsector, de Europese federatie voor bouw- en houtarbeiders (EFBH), de Europese federatie van meubelfabrikanten (UEA) en de Europese federatie van meubelfabrieken (EFIC).