Blootstelling aan nanomaterialen via de huid

Nanomaterialen worden op grote schaal gebruikt in vele industriële processen en worden verwerkt in talrijke consumentenproducten zoals cosmetica, geneesmiddelen, vlekbestendige en antibacteriële kleding, sportuitrusting en schoonmaakproducten. Door het gebruik van nanomaterialen in deze producten worden met name werknemers en consumenten eraan blootgesteld. De nanomaterialen kunnen mogelijk via de huid in het lichaam penetreren en geabsorbeerd worden.

Hoewel de huid relatief ondoordringbaar is voor nanomaterialen, blijft systemische blootstelling een punt van zorg, aangezien de huid een van de grootste organen van het menselijk lichaam is en er in de wetenschappelijke gemeenschap nog steeds discussie bestaat over de wijze waarop nanomaterialen met de huid interageren en over het potentieel van nanomaterialen om schadelijke gezondheidseffecten te veroorzaken. Aangezien absorptie van nanomaterialen via de huid een eerste vereiste is voor systemische beschikbaarheid na blootstelling via de huid, is het van groot belang te verduidelijken via welke mechanismen deze nanomaterialen via de huid kunnen worden geabsorbeerd en welke factoren de absorptie van nanomaterialen via de huid beïnvloeden.


De integriteit van de huid speelt een belangrijke rol bij de absorptie van nanomaterialen 

Absorptie en penetratie via de huid is een complex samenspel tussen de eigenschappen van de deeltjes in de formulering en de conditie van de huid.  Een verstoorde huidintegriteit en formuleringen die de permeabiliteit van de huid vergroten, lijken de kans op penetratie te vergroten. 

Nanodeeltjes aggregeren in weet, waardoor ze minder goed in staat zijn om door te dringen in de buitenste laag van de huid, het stratum corneum (hoornlaag). De penetratiegraad kan echter nog hoger zijn voor deeltjes die worden gebruikt in een formulering die aggregatie van nanodeeltjes verhindert. 


Hoe kleiner de deeltjes, hoe groter de kans op absorptie?

Verschillende studies wijzen erop dat de deeltjesgrootte van invloed kan zijn op de penetratie via de huid, waarbij kleinere deeltjes een grotere penetratiekans hebben. Oppervlakte-eigenschappen zoals coating en oppervlaktelading, waarbij een positieve lading tot een hogere penetratie leidt, kunnen ook van invloed zijn op de huidpenetratie van deeltjes.


Er zijn meer vergelijkbare studies nodig op het gebied van absorptie via de huid

Om meer licht te werpen op het verband tussen de eigenschappen van nanomaterialen en hun potentieel voor absorptie via de huid zijn meer vergelijkbare studies nodig. De relatie tussen nanomaterialen en dispersies of formuleringen ervan tijdens de blootstelling is zeer complex en kan per nanomateriaal variëren, afhankelijk van de gebruikte formulering.