Onderzoek naar nieuwe tools en richtsnoeren

De EU heeft geïnvesteerd om onderzoek naar de veiligheid van nanomaterialen vooruit te helpen. Hieronder valt de ontwikkeling van nieuwe tools en richtsnoeren voor het beoordelen van de blootstelling aan nanomaterialen gedurende hun gehele levenscyclus. Door deze ontwikkelingen zullen toezichthouders, het bedrijfsleven en gezondheids- en veiligheidsprofessionals bestaande onzekerheden rond de blootstellingsmeting en beoordeling van nanomaterialen kunnen verminderen. Ze zullen ook beter toegerust zijn om opkomende problemen die zich bij de ontwikkeling van nieuwe nanomaterialen en productiemethoden kunnen voordoen, voor te blijven.

Europese onderzoeksprojecten kunnen ook nieuwe problemen constateren die nog niet in de huidige richtsnoeren aan de orde komen, of nieuwe experimentele tools ontwikkelen voor het meten en beheersen van blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek. Naarmate deze projecten vorderen, kunnen sommige resultaten ervan door instanties en de industrie worden overgenomen om de blootstellingsbeoordeling en het risicobeheer van nanomaterialen op de werkplek te verbeteren.

Een niet-uitputtende lijst van onderzoeksprojecten op dit gebied is hieronder te vinden.

 

More information