Kokie svarbiausi saugos klausimai nagrinėjami įvairiuose moksliniuose projektuose?

Nanomedžiagų saugumo ir toksiškumo vertinimas yra sudėtingas ir įvairialypis. Norėdami išspręsti nanomedžiagų saugumo klausimus, mokslininkai nagrinėja įvairius svarbius aspektus. Kiekvienas aspektas – tai svarbi bendros dėlionės dalis:

  • fizikinių ir cheminių nanomedžiagų savybių apibūdinimas: kaip tinkamai išmatuoti tokius parametrus kaip dydis, forma, tirpumas ir kitas savybes.
  • Kokį poveikį nanomedžiagos daro žmonių sveikatai ir aplinkai?
  • Išlikimas aplinkoje: kas vyksta su nanomedžiagomis aplinkoje? 
  • Poveikis ir poveikio modeliavimas: kokį poveikį nanomedžiagos daro žmonėms ir kokį aplinkai? Kaip galima įvertinti ir modeliuoti šį poveikį?
  • Saugi struktūra: kaip galima kurti nanomedžiagas, kurios jau yra saugios ankstyvajame produkto tyrimo ir plėtros etape?

Galiausiai svarbus bet kokio tyrimo rezultatų aspektas − tai nanomedžiagų savybių nagrinėjimo metodikos standartizavimas. Moksliniuose tyrimuose, atsižvelgiant į jų pobūdį, naudojami ir kuriami nauji metodai ir būdai, kurie padeda spręsti mokslinius klausimus. Tačiau reguliuotojai paprastai dirba remdamiesi suderintomis EBPO bandymų gairėmis arba kitais tarptautiniu lygmeniu pripažintais ir patvirtintais bandymų metodais.

Siekiant suteikti daugiau pasitikėjimo viso pasaulio reguliuotojams, reikia suderinti ir standartizuoti naujus būdus ir metodus. Šiuo tikslu reikia užtikrinti patikimą įvairių sričių mokslininkų ir reguliuotojų visame pasaulyje atliekamo darbo koordinavimą.