Aplinka

Šiandien susiduriame su rimtais iššūkiais aplinkai, kaip antai grėsmė oro švarai, geriamajam vandeniui ir sveikam dirvožemiui. Nanomedžiagų naudojimas labai perspektyvus oro ir vandens valymo srityje, siekiant veiksmingiau mažinti taršą. Kokią naudą jos jau teikia visuomenei ir ko galime tikėtis ateityje?

Yra keletas būdų, kaip nanomedžiagos ir nanotechnologijos gali padėti priimti kai kuriuos mums kylančius pasaulio aplinkosaugos iššūkius ir rasti atitinkamus sprendimus. Kai kurios iš šių technologijų jau egzistuoja, o kitos dar tik kuriamos.

Jau egzistuojantys panaudojimo būdai:

  • sunkiaisiais metalais užteršto vandens valymas;
  • teršalų pašalinimas iš automobilių išmetamųjų dujų, kataliziniuose konverteriuose naudojant didelio paviršiaus ploto nanomedžiagas;
  • nanomedžiagomis pagrįstų kuro priedų naudojimas siekiant didinti kuro deginimo efektyvumą;
  • išsiliejusios naftos valymas;
  • teršalų išmetimo ir kuro sunaudojimo mažinimas naudojant lengvesnes nanotechnologijomis pagrįstas medžiagas;
  • savaime besivalantys paviršiai, galintys skaidyti teršalus.

Nanomedžiagos ir nanotechnologijos taip pat gali būti naudojamos gaminant ir saugant švarią energiją, o tai gali padėti sumažinti anglies dioksido išmetimą deginant iškastinį kurą. Nanomedžiagos gali būti naudojamos didinant fotovoltinių plokščių efektyvumą ir gaminant didelės talpos baterijas, kurios lengvina elektros energijos saugojimą ir suteikia galimybę gaminti elektrinius automobilius, galinčius viena įkrova įveikti didesnį atstumą.

Kaip ir visų kitų naujų medžiagų ir technologijų atveju, galimi pavojai ir rizika, kuriuos reikia tirti ir įvertinti, kad mūsų visuomenė galėtų pasinaudoti nanomedžiagų teikiama nauda, kartu mažinant bet kokią galimą žalą žmogaus sveikatai ir aplinkai.