Nanomedžiagos kosmetikos gaminiuose

Kosmetikos gaminiai

ES rinkai teikiamą kosmetiką reglamentuoja Kosmetikos gaminių reglamentas. Juo užtikrinamas kosmetikos gaminių saugumas ir sukurta centrinė sistema, skirta pranešti apie ES rinkai teikiamus kosmetikos gaminius. Norint naudoti dažiklius, konservantus ir UV filtrus, taip pat teikiamus nanomedžiagų pavidalu, reikia gauti aiškų leidimą.

Gamintojai, importuotojai arba jų paskirtos trečiosios šalys turi užregistruoti savo kosmetikos gaminius per pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (angl. CPNP). Jei gaminyje yra nanomedžiagų, pranešėjas turi nurodyti nanomedžiagos tapatybę ir tikėtiną poveikio žmogui būdą.

Dažiklius, konservantus ir UV filtrus naudoti kosmetikos gaminiuose galima tik gavus Europos Komisijos leidimą. Prieš suteikiant tokį leidimą Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) patikrina toksikologinius medžiagos, kuriai prašoma leidimo, duomenis.

Ar jūsų naudojamame kosmetikos gaminyje yra nanomedžiagų, sužinosite perskaitę ant gaminio pakuotės pateiktą ingredientų sąrašą. Kosmetikos gaminyje naudojamos nanomedžiagos turi būti žymimos žodžiu „nano“, parašytu skliausteliuose po ingrediento pavadinimo.

 

Infographic

The infographic was produced by ECHA for the EUON with support from the European Union through the SMP-COSME programme.

 

ECHA logo   EUON logo   EU logo

 

This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. Neither ECHA nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.