Nanomedžiagos kosmetikos gaminiuose

Nanomedžiagos kosmetikos gaminiuose

Kosmetikos gaminiai

ES rinkai teikiamą kosmetiką reglamentuoja Kosmetikos gaminių reglamentas. Juo užtikrinamas kosmetikos gaminių saugumas ir sukurta centrinė sistema, skirta pranešti apie ES rinkai teikiamus kosmetikos gaminius. Norint naudoti dažiklius, konservantus ir UV filtrus, taip pat teikiamus nanomedžiagų pavidalu, reikia gauti aiškų leidimą.

Gamintojai, importuotojai arba jų paskirtos trečiosios šalys turi užregistruoti savo kosmetikos gaminius per pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (angl. CPNP). Jei gaminyje yra nanomedžiagų, pranešėjas turi nurodyti nanomedžiagos tapatybę ir tikėtiną poveikio žmogui būdą.

Dažiklius, konservantus ir UV filtrus naudoti kosmetikos gaminiuose galima tik gavus Europos Komisijos leidimą. Prieš suteikiant tokį leidimą Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) patikrina toksikologinius medžiagos, kuriai prašoma leidimo, duomenis.

Ar jūsų naudojamame kosmetikos gaminyje yra nanomedžiagų, sužinosite perskaitę ant gaminio pakuotės pateiktą ingredientų sąrašą. Kosmetikos gaminyje naudojamos nanomedžiagos turi būti žymimos žodžiu „nano“, parašytu skliausteliuose po ingrediento pavadinimo.