Biocidinių produktų reglamentas (BPR) ir nanomedžiagos

Biocidinių produktų reglamente (BPR) yra konkrečių nanomedžiagoms taikomų nuostatų. Nuostatos taikomos produktams ir cheminėms medžiagoms, kurios atitinka BPR apibrėžtus kriterijus. Šios apibrėžtys yra pagrįstos Komisijos rekomendacija dėl nanomedžiagų apibrėžties.

Šios nuostatos taikomos veikliosioms ir neveikliosioms cheminėms medžiagoms, kurioms būdingos toliau nurodytos savybės:

  • 50 proc. ar daugiau dalelių bent vieno matmens dydis yra 1–100 nm.
  • Dalelės nėra surištos arba agreguotos ar sujungtos į aglomeratą.

Pagal BPR veikliosios cheminės medžiagos patvirtinimas neapima veikliosios cheminės medžiagos nanoformos, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip. Paprastai, dėl veikliųjų cheminių medžiagų nanoformų reikia parengti atskirą dokumentaciją, įskaitant visų duomenų reikalavimų laikymąsi.

Jei biocidiniame produkte naudojama nanoformos veiklioji arba neveiklioji cheminė medžiaga, reikia atlikti specialų rizikos vertinimą. Biocidinio produkto etiketėje turi būti pateiktas kiekvienos nanomedžiagos pavadinimas skliausteliuose pridedant priesagą „nano“. Gaminiams, kuriuose naudojamos nanomedžiagos, netaikoma supaprastinta autorizacijos procedūra.