Žmogaus sveikata ir nanomedžiagos

Lab worker checking a test tube

Kaip ir bet kurios kitos cheminės medžiagos, vienos nanomedžiagos yra pavojingos, o kitos ne. Nanoskalės dalelių dydis pats savaime nereiškia, kad dalelės yra pavojingos. Potencialus poveikis, beje, yra pagrįstas būdingomis toksikologinėmis savybėmis ir organizmo (žmonių arba gyvūno) sugertu kiekiu.

Vienas pagrindinių uždavinių nustatant pavojingumą yra dozės ir poveikio priklausomybės nustatymas remiantis toksikologiniais tyrimais. Taip galima nustatyti dozės ribą ir jei ši riba neviršijama, galima daryti prielaidą, kad nebus jokio neigiamo poveikio, o jei viršijama, potenciali rizika turi būti kontroliuojama ir valdoma, pvz., mažinant poveikį.

Tradiciškai šios dozės ribos cheminių medžiagų atveju išreiškiamos kaip masės koncentracija arba skaičiaus koncentracija (taikoma pluoštui). Moksliniai tyrimai parodė, kad, aprašant nanodalelių toksiškumą, galima naudoti kitus matavimo vienetus, pvz., paviršiaus plotą, jeigu dozės ribą galima išreikšti paviršiaus ploto matavimo vienetais. 

Categories Display