Nanomedžiagų apibūdinimas

Siekiant įvertinti nanomedžiagų saugumą, pirmiausia jas reikia tinkamai apibūdinti. Tai reiškia įvairių savybių, pvz., dalelės dydžio, paviršiaus ploto ir tirpumo vandenyje, kurios gali daryti poveikį jų toksiškumui, įvertinimą.

Toks apibūdinimas yra būtinas siekiant užtikrinti galimybę palyginti visus (eko)toksikologinius tyrimus, atliktus su ta pačia arba labai panašia medžiaga.

Be to, rizikos vertintojai nekantriai laukia, kada galės gauti šiuos matavimus, kad suprastų, ar yra kokių nors nanomedžiagų veikimo modelių, kuriuos galima nuspėti remiantis šiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis. Pavyzdžiui, ar yra ryšys tarp konkrečios nanomedžiagos ir jos dalelių dydžio? Ar nanomedžiagos toksiškumą galima nuspėti remiantis konkrečiu parametru arba, konkrečiau, parametrų deriniu? Kokie fizikiniai ir cheminiai parametrai yra svarbiausi atliekant vertinimą?

Ankstesnių mokslinių tyrimų, susijusių su nanomedžiagų toksiškumu, rezultatų trūkumas buvo tai, kad nebuvo pakankamai tinkamos (pakankamos) informacijos apie tyrimuose faktiškai naudojamų nanomedžiagų charakteristikas. Dėl šios priežasties sunku aiškinti rezultatus ir juos palyginti. Todėl, prieš atliekant bet kokį (eko)toksiškumo tyrimą, reikia nustatyti minimalų kiekvienos nanomedžiagos charakteristikų rinkinį.

Mokslininkai šioje srityje padarė didelę pažangą, o daugumoje naujų tyrimų, susijusių su nanomedžiagomis, pateikiamos išsamios fizikinės ir cheminės charakteristikos.