Poveikio darbo vietoje supratimas

Darbuotojai su nanomedžiagomis gali susidurti gamybos etape. Tačiau daug daugiau darbuotojų gali patirti nanomedžiagų poveikį skirtinguose naudojimo ir tiekimo grandinės etapuose, tvarkydami ar naudodami nanomedžiagas arba gaminius, kuriuose tokių nanomedžiagų yra. Todėl poveikis gali būti daromas įvairioje darbo aplinkoje ir įvairiomis darbo aplinkybėmis, kai nanomedžiagos yra naudojamos, tvarkomos arba perdirbamos, ir atitinkamai gali patekti į orą ir būti įkvepiamos arba patekti ant odos, pavyzdžiui, dirbant sveikatos priežiūros įstaigoje ar laboratorijoje arba atliekant priežiūros ar statybos darbus.

Kartais darbuotojai (o galbūt net ir jų darbdaviai) nežino, kad jie naudoja, tvarko arba perdirba nanomedžiagas arba produktus, kuriuose yra nanomedžiagų, ir gali patirti tokių nanomedžiagų poveikį. Tokiomis aplinkybėmis mažai tikėtina, kad imamasi pakankamai priemonių rizikai valdyti.

Prancūzijos nacionalinė sveikatos agentūra „Santé publique France“ parengė dirbtinai sukurtas nanomedžiagas tvarkančių darbuotojų registrą „EpiNano“, skirtą stebėti anglies nanovamzdelių, titano dioksido, silicio dioksido ir suodžių poveikį darbuotojams, dirbantiems vietose, kur tokios medžiagos yra kuriamos arba naudojamos, taip pat stebėti su tuo susijusius galimus padarinius jų sveikatai.

Pateikiama tam tikrų su konkrečiais sektoriais susijusių patarimų, kaip valdyti riziką, susijusią su nanomedžiagomis. EU-OSHA parengė e. faktų santraukas apie nanomedžiagų poveikį ir prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje ir atliekant priežiūros darbus. Kitos organizacijos taip pat pateikė naudingos su konkrečiais sektoriais susijusios informacijos, pavyzdžiui:

  • Statybos sektorius. Įgyvendinant ES finansuojamą projektą SCAFFOLD, parengti pagamintų nanomedžiagų profesinės rizikos valdymo statybos sektoriuje novatoriškų strategijų, metodų ir priemonių vadovai ir priemonės.
  • Baldų gamybos sektorius. Informacija, parengta per baldų gamybos sektoriaus darbuotojų ir darbdavių Europos socialinį dialogą, įskaitant Europos statybininkų ir medienos apdirbėjų federaciją (EFBWW), Europos baldų gamintojų federaciją (UEA) ir Europos baldų pramonės federaciją (EFIC).