Nanomedžiagos yra cheminės medžiagos

Nanoskalės dydžio dalelės gali būti padarytos iš daugybės įvairių cheminių medžiagų, pvz., anglies, metalų, metalo oksidų, taip pat polimerų. Sudėtinga pateikti tikslų skaičių, kiek nanomedžiagų šiuo metu yra rinkoje ir dar sunkiau apytiksliai įvertinti, kiek dar tokių medžiagų galima pagaminti laboratorinėmis sąlygomis.

Pagal REACH reglamentą gamintojai ir importuotojai taip pat privalo registruoti nanoformos chemines medžiagas ir įrodyti jų saugų naudojimą. Kita vertus, tik keliuose ES reglamentuose nustatyti aiškūs teisiniai reikalavimai nanomedžiagoms, pvz., kosmetikos gaminiams ar naujiems maisto produktams taikomi reglamentai. Kadangi REACH reglamente nėra aiškių nuostatų dėl nanomedžiagų, pagal šį reglamentą pateikta tik keletas registracijos dokumentacijų, kuriose yra konkreti su nanosavybėmis susijusi informacija.

Konkrečių nuostatų nebuvimas, beje, netrukdo aktyvioms įmonėms skaidriai pranešti apie registruojamos cheminės medžiagos nanoformas. Su nanosavybėmis susijusią informaciją galima pranešti nuo 2010 m., IUCLID programoje pradėjus naudoti savanoriškai žymimą langelį.

Daugiau informacijos apie šias chemines medžiagas, kurios buvo pažymėtos žymimuoju langeliu arba dėl kurių buvo pateikta kitokia konkreti su nanosavybėmis susijusi informacija, galite rasti paspaudę šią nuorodą į ECHA informacijos sklaidos puslapį. 

Daugiau informacijos apie registruotas chemines medžiagas, kurių sudėtyje yra nanomedžiagų:

Registruotojai pagal REACH reglamentą gali ECHA teikti informaciją apie nanomedžiagas nurodydami, kad cheminės medžiagos sudėtyje yra nanomedžiagos formos, kad cheminės medžiagos fizinė būsena yra nanomedžiaga, arba pateikdami konkrečius nanomedžiagos tyrimus pakitimo tyrimo įraše.

REACH reglamentas yra pagrindinis cheminėms medžiagoms taikomas teisės aktas. Todėl REACH reglamente nustatyta cheminių medžiagų apibrėžtis yra svarbi daug platesne prasme, nes ji atsispindi kituose teisės aktuose:

'Cheminė medžiaga – natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio cheminės medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties.'

Svarbu pažymėti, kad dauguma nanomedžiagų atsiranda natūraliai, todėl gali nepatekti į galiojančių pagamintas chemines medžiagas reglamentuojančių teisės aktų, pvz., REACH reglamento, taikymo sritį, nebent tokios nanomedžiagos kokiu nors būdu chemiškai kodifikuojamos. Kitos nanomedžiagos susiformuoja kaip šalutiniai produktai, pvz., iškastinio kuro deginimas naudojant, pvz., dyzelinius variklius. Tačiau tokios dalelės patenka į įvairių aplinkos srityje galiojančių reglamentų, pvz., kuriais užtikrinama aplinkos oro kokybė, taikymo sritį.

 

Ar yra daugiau nanomedžiagų?

Apytiksliai skaičiavimai, susiję su faktiniu cheminių nanomedžiagų skaičiumi ES rinkoje, nėra vienodi.

Tikėtina, kad nanoformos cheminių medžiagų rinkoje yra daugiau nei šiuo metu pagal REACH reglamentą įregistruotų medžiagų. Taip yra dėl kelių priežasčių, įskaitant:

  • reguliavimo neužtikrintumą: nors sąvoka „cheminė medžiaga“, kaip ir visas REACH reglamentas, taikoma nanomedžiagoms, tačiau reglamente aiškiai neužsimenama apie nanomedžiagas, jame taip pat nenustatyti aiškūs nanomedžiagoms keliami reikalavimai. Kai kurie gamintojai / importuotojai gali manyti, kad dėl šios priežasties nėra jokios prievolės savo registracijos dokumentacijose pateikti su nanosavybėmis susijusios informacijos. Europos Komisija šiuo metu rengia REACH reglamento priedų pakeitimą, kad nustatytų aiškius nanoformos cheminėms medžiagoms keliamus reikalavimus;
  • matavimo problemos: nors nanomedžiagos sąvoka yra paprasta, tačiau ne visada taip paprasta išmatuojant nustatyti, ar cheminė medžiaga yra nanoformos. Tam reikia tikslių ir kartais brangių priemonių. Todėl jei nėra aiškių teisinių reikalavimų atlikti bandymą, gamintojai (importuotojai) gali nuspręsti jo neatlikti;
  • mažas kiekis: kai kurių nanoformos cheminių medžiagų rinkoje gali būti tiek mažai, kad pagal REACH reglamentą jų nereikalaujama registruoti. Galutinis terminas, iki kurio turi būti įregistruotos mažo kiekio cheminės medžiagos (1–100 tonų per metus), yra 2018 m. gegužės 31 d.

Gali būti daugybė priežasčių, dėl kurių įregistruojama mažai nanoformos cheminių medžiagų. Taip pat tikėtina, kad yra nemažai registruotų cheminių medžiagų, kurios pagaminamos arba rinkai pateikiamos kaip nanomedžiagos, tačiau įmonės dėl jų nusprendė registracijos dokumentacijoje nepateikti aiškios informacijos apie nanosavybes.

Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad reglamentavimo klausimai toliau sprendžiami, prieinamos informacijos apie nanosavybes, surinktos įgyvendinant REACH reglamentą, tik daugės.