Nanomedžiagų poveikis

Pagrindinis bet kokio pavojingų cheminių medžiagų rizikos vertinimo aspektas yra medžiagos poveikio įvertinimas. Taip yra todėl, kad, nežiūrint į tai, jog cheminė medžiaga gali kelti tam tikrą pavojų sveikatai, pavojus nepasireiškia, kol cheminė medžiaga nedaro žmonėms tiesioginio poveikio. Šis principas taip pat taikomas nanomedžiagoms. Todėl labai svarbu suprasti, ar nanomedžiagos gali daryti poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, įskaitant darbą ir namus, ir koks tai gali būti poveikis.

Nanomedžiagos, atsižvelgiant į jų pobūdį, dažnai jungiasi, kad suformuotų didesnius objektus, vadinamus agregatais ir aglomeratais, o tai daro poveikį tam, kaip jie veikia, pvz., plaučio audinį.

Be to, daugumoje šiuo metu rinkai pateiktų produktų nanomedžiagos yra integruotos į skirtingas matricas, kurios daro poveikį jų prieinamumui naudotojui arba aplinkai.

Tačiau, ar gali nanomedžiagos išsiskirti iš tokių matricų ir kaip lengvai nanomedžiagos atsiskiria nuo didesnių agregatų ir aglomeratų? Jau galioja bendro pobūdžio sistema, kuria nustatomas nanomedžiagų išsiskyrimas iš miltelių (ISO/TS 12025:2012).

Šiuo metu vyksta papildomi moksliniai tyrimai, kuriais siekiama sukurti naujas priemones, pvz., asmenines stebėsenos priemones siekiant įvertinti nanodalelių poveikį darbo vietoje.