Gairės ir priemonės darbuotojams

Vis didesnio skaičiaus nanomedžiagų gamyba ir naudojimas persikelia iš laboratorijų į pramoninę aplinką, todėl didėja nanomedžiagų poveikio darbo vietoje tikimybė. Nanomedžiagų poveikio darbuotojams kiekybinio vertinimo bei vertinimo mokslas ir praktika sparčiai vystosi. Nors vis dar esama mokslinio neapibrėžtumo dėl poveikio darbo vietoje vertinimo, ES jau parengė darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gaires ir saugos standartus.
 

Gairės

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo potencialios rizikos, susijusios su nanomedžiagų naudojimu darbe, gairėsDarbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo potencialios rizikos, susijusios su nanomedžiagų naudojimu darbe, gairės

Gairėse išdėstytas septynių etapų rizikos vertinimas ir požiūris į rizikos valdymą, įskaitant darbdavių, darbuotojų, taip pat saugos ir sveikatos specialistų patarimus, kaip užtikrinti, kad skirtingos nanomedžiagų ir nanotechnologijų srities Europos direktyvos būtų tinkamai taikomos darbe. Gairėse pateikiamas priedas, kuriame išvardytos atskirų valstybių narių jų kalbomis pateiktos gairės dėl nanomedžiagų darbo vietoje.
 

 

Saugus darbas su sukurtomis nanomedžiagomis. Gairės darbuotojamsSaugus darbas su sukurtomis nanomedžiagomis. Gairės darbuotojams

Gairėse pateikiama naudinga informacija darbuotojams, kurie gali susidurti su nanomedžiagų poveikiu, be kita ko:

  • supaprastinta informacija apie potencialią nanomedžiagų keliamą riziką darbo vietoje;
  • informacija, kaip darbuotojai gali susidurti su nanomedžiagų poveikiu;
  • rizikos valdymo ir kontrolės variantų hierarchija ir
  • nanomedžiagų rizikos valdymo priemonių pavyzdžiai.
     

Priemonės

EU-OSHA. 72 e. faktas. Nanomedžiagų valdymo darbo vietoje priemonės ir prevencijos priemonėsJau egzistuoja keletas priemonių, kurios gali padėti vertinti ir valdyti nanomedžiagų keliamą riziką darbo vietoje. Šios priemonės padeda susidūrus su neapibrėžtumu ir apribojimais, kuriuos lemia informacijos apie nanomedžiagų keliamą pavojų stoka. Kai kurios priemonės yra internetinės ir interaktyvios, o kitos yra įtrauktos į gaires ir kitas publikacijas.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) paskelbė trumpą e. faktą, kuriame pristatė turimas priemones ir aptarė jų naudą ir apribojimus.