Naujų priemonių tyrimai ir gairės

ES investavo į nanomedžiagų saugos pažangius mokslinius tyrimus. Be kita ko, kuriamos naujos nanomedžiagų poveikio visą jų gyvavimo ciklą vertinimo priemonės ir gairės. Visa tai padės reguliavimo institucijoms, sektoriui, taip pat sveikatos ir saugos specialistams mažinti neapibrėžtumą, susijusį nanomedžiagų poveikio kiekybiniu vertinimu ir vertinimu. Be to, jie bus geriau pasirengę reaguoti į klausimus, kurių gali kilti kuriant naujas nanomedžiagas ir jų gamybos metodus.

Europos mokslinių tyrimų projektai taip pat gali padėti nustatyti naujus iššūkius, kurie dar neatsispindi dabartinėse gairėse, arba parengti naujas nanomedžiagų poveikio darbe kiekybinio vertinimo ir kontrolės priemones. Įgyvendinant projektus kai kuriuos jų rezultatus valdžios institucijos ir sektorius gali panaudoti tam, kad pagerintų nanomedžiagų poveikio darbe vertinimą ir jų keliamos rizikos valdymą.

Toliau pateikiamas neišsamus šios srities mokslinių tyrimų projektų sąrašas.

 

More information