Tarptautinė veikla

Daugiau nei dešimtmetį klausimas dėl galimos nanomedžiagų rizikos nuolat įtraukiamas į tarptautinių diskusijų darbotvarkę. Tuo pat metu su nanotechnologijomis susijusių sprendimo būdų nauda visuomenei domina ir tyrėjus, ir politikos formuotojus.

Pasaulinės diskusijos nanomedžiagų saugumo klausimais vyksta keliuose tarptautiniuose forumuose: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), Pasaulio sveikatos organizacijoje (PSO) ir Jungtinėse Tautose (JT); visuose šiuose forumuose prisidedama prie žinių apie šias medžiagas gausinimo.

Daugiausia dėmesio skiriama nanomedžiagų saugaus naudojimo ir tvarkymo būdams, kurie padėtų išlaisvinti nanotechnologijų potencialą.