Sidabro nanoformų poveikis aplinkai

ES cheminių medžiagų reglamentu REACH naudojamasi siekiant pateikti daugiau informacijos apie nanomedžiagų savybes. Sidabro nanomedžiagos dėl savo antimikrobinių savybių, kurios padeda užtikrinti medžiagų švarumą ir taip gali padėti užtikrinti jų ilgaamžiškumą, yra naudojamos įvairiose vartojimo prekėse, kaip antai drabužiuose, medicininiuose drabužiuose ir kosmetikos gaminiuose.

 

Trūkstama informacija apie sidabro nanoformų poveikį aplinkai

Siekdami išnagrinėti galimą sidabro nanomedžiagų poveikį aplinkai, Nyderlandai 2014 m. nusprendė sidabrą įtraukti į REACH medžiagų vertinimo procesą. Cheminės medžiagos vertinimo tikslas – išsiaiškinti, ar cheminė medžiaga kelia riziką žmogaus sveikatai arba aplinkai.

Sidabrą pagal REACH registruojančios įmonės teigė, kad, vertinant riziką aplinkai, joninės formos sidabras gali būti vertinamas kaip blogiausias scenarijus. Tačiau institucijos turi duomenų, kad tam tikrais atvejais sidabro nanoformos aplinkai buvo žalingesnės nei joninės formos. Padėtį komplikavo tai, kad įmonės nebuvo pateikusios pakankamai informacijos apie ES rinkai pateiktų sidabro nanoformų tapatybę.

 

Kokią papildomą informaciją paprašyta pateikti?

Išsamus turimos informacijos apie sidabrą vertinimas lėmė 2016 m. liepos mėn. priimtą sprendimą dėl cheminės medžiagos vertinimo. Sidabro nanoformas registruojančios įmonės gali būti paprašytos pateikti:

  • išaiškinimą, kokioms būtent sidabro nanoformoms taikyta registracija ir
  • daugiau informacijos apie sidabro nanoformų fizines ir chemines savybes.


Be to, įmonių buvo paprašyta pateikti informaciją apie sidabro nanoformų savybes aplinkoje, kaip antai:

  • toksiškumas dumbliams;
  • ilgalaikis toksiškumas vandens bestuburiams gyvūnams ir
  • toksiškumas dirvožemio mikroorganizmams.

Registruotojams buvo pateikti išsamūs nurodymai, kaip visų reikalaujamų testų tyrimas turėtų būti atliktas siekiant atskirti sidabro nanoformų ir joninio sidabro poveikį, taip pat užtikrinti, kad testas būtų atliktas nanomedžiagų vertinimui tinkamu būdu.

Šalia informacijos apie ekotoksikologinį pavojų, registruotojų buvo paprašyta pateikti informaciją apie kiekvienos atskiros nanoformos naudojimą, kad būtų galima tinkamai įvertinti riziką.

 

Koks to rezultatas?

Registruotojai turėjo iki 2017 m. liepos mėn. pateikti informaciją apie savo sidabro nanoformų charakteristikas, ekotoksikologinių tyrimų rezultatus ir nanoformų naudojimą. Nyderlandai per 12 mėnesių nuo papildomos informacijos gavimo ją įvertins ir priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų.