Užbaigti ir suplanuoti cheminių nanomedžiagų vertinimai pagal REACH

 

Cheminė medžiaga Valstybė narė Susirūpinimą keliantys aspektai Metai Statusas
Sintetinis amorfinis silicio dioksidas Nyderlandai Kitas poveikiu ir (arba) rizika grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, kitas pavojingumu grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas 2015 Atlikta

Apeliacinės tarybos sprendimas, 2017 m. birželio 30 d.
Sidabras (Nano) Nyderlandai Didelis (bendras) kiekis tonomis, kitas poveikiu ir (arba) rizika grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, kitas pavojingumu grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, plačiai paplitęs naudojimas 2015 Atlikta
Cinko oksidas Vokietija Kitas pavojingumu grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, plataus vartojimo būdas, poveikis aplinkai, kitas poveikiu ir (arba) rizika grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, plačiai paplitęs naudojimas 2016 Tebevyksta
Vamzdelio formos grafitas ir daugiasieniai anglies nanovamzdeliai (MWCNTs), sintetinis grafitas Vokietija Įtariamas kancerogeniškumas, kitas pavojingumu grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, plataus vartojimo būdas, kaupiamoji ekspozicija, poveikis aplinkai, plačiai paplitęs naudojimas 2018 Tebevyksta
Cerio dioksidas Vokietija Įtariamas kancerogeniškumas, įtariamas mutageniškumas, kitas pavojingumu grindžiamas susirūpinimą keliantis aspektas, kaupiamoji ekspozicija, poveikis aplinkai, plačiai paplitęs naudojimas 2019 Atsiimta
Suodžiai Prancūzija Kancerogeniškumas, įtariamas toksiškumas reprodukcijai, plataus vartojimo būdas, kaupiamoji ekspozicija, poveikis pažeidžiamoms gyventojų grupėms, poveikis darbuotojams, didelis (bendras) kiekis tonomis, plačiai paplitęs naudojimas 2019 CoRAP medžiaga, vertinama 2024 m.
Titano dioksidas Prancūzija Kancerogeniškumas, mutageniškumas ar toksiškumas reprodukcijai, įtariama jautrinanti medžiaga, plataus vartojimo būdas, poveikis pažeidžiamoms gyventojų grupėms, didelis (bendras) kiekis tonomis, plačiai paplitęs naudojimas 2019 Tebevyksta