Kosmetikos gaminiai

ES kosmetikos gaminių reglamentu ne tik siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą, bet ir suteikti pagrindą Europos inovacijoms kosmetikos sektoriuje ir didinti Europos konkurencingumą šioje srityje pasaulio lygmeniu.

ES gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti savo kosmetikos gaminių ar bet kurių kitų vartojimo prekių saugą. Prieš pateikiant kosmetikos gaminius ES rinkai, apie visus juos būtina pranešti Pranešimo apie kosmetikos gaminius portale (CPNP). Jei kosmetikos gaminio sudėtyje yra nanomedžiaga, apie tai būtina aiškiai nurodyti pranešime Europos Komisijai.

Pranešime turi būti pateikta bent tokia informacija:

  • nanomedžiagos tapatybė, įskaitant jos cheminį pavadinimą ir kitus reglamente nurodytus aprašymus;
  • nanomedžiagos savybės, įskaitant jos dalelių dydį, fizines ir chemines savybes;
  • apskaičiuotas kosmetikos gaminiuose, kurie bus pateikiami rinkai per metus, esantis nanomedžiagos kiekis;
  • nanomedžiagos toksikologiniai duomenys;
  • duomenys apie nanomedžiagos saugą;
  • visa informacija, susijusi su pagrįstai numatomomis poveikio sąlygomis.

Be to, kosmetikos gaminiams, kuriuose yra nanomedžiagų (išskyrus dažiklius, konservantus ir UV filtrus) ir kuriems netaikomi kiti apribojimai pagal Kosmetikos gaminių reglamentą, taikoma papildoma procedūra. Šešis mėnesius iki tokių gaminių pateikimo rinkai CPNP būtina pateikti specialų pranešimą. Jei Europos Komisijai kyla abejonių dėl nanomedžiagos saugos, ji gali paprašyti Vartotojų saugos mokslinį komitetą (VSMK) atlikti rizikos vertinimą.

Tam tikroms medžiagoms (dažikliams, konservantams ir UV filtrams, įskaitant tuos iš jų, kurie yra nanomedžiagos) Europos Komisija turi suteikti leidimą prieš pradedant jas naudoti kosmetikos gaminiuose. VSMK nuomonė, kurioje vertinami pateikti toksikologiniai duomenys, pateikiama prieš suteikiant leidimą.

Europos Komisija privalo paskelbti visų kosmetikos gaminių, kurie pateikiami ES rinkoje, sudėtyje esančių nanomedžiagų katalogą. Katalogas yra pagrįstas informacija, kurią gamintojai pateikia CPNP.

Jei gaminio sudėtyje yra nanomedžiagų, tai turi būti nurodyta sudedamųjų dalių sąraše, iškart po tokios medžiagos pavadinimo skliausteliuose įrašant žodelį „nano“.