PSO

World Health Organisation logo

PSO nagrinėja riziką, kurią cheminės medžiagos kelia viso pasaulio gyventojams. Nanomedžiagų srityje PSO daugiausia dėmesio skiria potencialiam nanomedžiagų poveikiui darbuotojams.

PSO rengia rekomendacijas dėl darbuotojų apsaugos nuo potencialios pagamintų nanomedžiagų rizikos. Šių rekomendacijų paskirtis – pagerinti įvairioje gamybinėje ir socialinėje aplinkoje dirbančių darbuotojų, kuriems nanomedžiagos gali daryti poveikį, saugą ir sveikatą.

Rekomendacijose bus aptarti rizikos vertinimo ir valdymo aspektai ir pateikiami patarimai, kaip pagerinti nanomedžiagas naudojančių darbuotojų saugą ir apsaugoti jų sveikatą visose šalyse, ypač tose, kuriose darbuotojai gauna mažas ir vidutines pajamas.