Maisto produktai

Nanomedžiagos daro vis didesnę įtaką maisto pramonės sektoriuje. Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra yra skirti išnagrinėti galimą naudą ir riziką, kai nanomedžiagos naudojamos siekiant pakeisti maisto savybes, pavyzdžiui, skonį ar tekstūrą. Atsižvelgiant į vis intensyvesnį nanomedžiagų naudojimą maisto ir pašarų grandinėje, svarbu žinoti nanomedžiagų savybes bei charakteristikas ir nustatyti, ar dėl jų gali kilti problemų sveikatai ar aplinkai.

Europos Sąjungoje Europos maisto saugos institucija (EFSA) yra atsakinga už nanomedžiagų naudojimo maiste, pašaruose ir medžiagose, skirtose liestis su maistu, rizikos vertinimą. Taip siekiama nustatyti, ar prieš tai, kai suteikiamas leidimas naudoti, reikia atsižvelgti į kokią nors riziką. Vertinimą atlieka EFSA specialistų grupės, kurias sudaro nepriklausomi ekspertai iš visos Europos. Po to valstybių narių ir Europos Komisijos suteikiamuose leidimuose išdėstomos nanomedžiagų naudojimo sąlygos ir ženklinimo reikalavimai.

ES jau egzistuoja keletas reglamentų, kuriuose konkrečiai kalbama apie nanomedžiagų naudojimą maisto pramonės sektoriuje.

 

Nauji maisto produktai

Pagal ES teisę naujas maisto produktas yra maisto produktas, kuris nebuvo plačiai vartojamas iki 1997 m. gegužės 15 d., kai įsigaliojo pirmasis reglamentas dėl naujų maisto produktų. Nauji maisto produktai gali būti nauji novatoriški maisto produktai, maisto produktai, pagaminti naudojant naujas technologijas bei gamybos procesus, ir maisto produktai, kurie yra arba buvo tradiciškai vartojami už ES ribų. Maisto produktas, kurį sudaro dirbtinai sukurtos nanomedžiagos ar kuriame yra tokių nanomedžiagų, taip pat yra laikomas nauju maisto produktu. Reglamente dėl naujų maisto produktų yra pateikta dirbtinai sukurtos nanomedžiagos apibrėžtis, kuri yra naudojama Reglamente dėl vartotojams teikiamos informacijos apie maistą.

Naujų maisto produktų reglamente išdėstyti įpareigojimai, taikomi dirbtinai sukurtoms nanomedžiagoms (t. y. nanomedžiagoms, kurios sąmoningai sukurtos taip, kad turėtų tam tikras savybes), įskaitant reikalavimus dėl naujų maisto produktų pateikimo ES rinkai, kaip antai dėl išankstinio Europos Komisijos leidimo naudoti medžiagą. Naujas maisto produktas bus patvirtintas naudoti ES tik jei jis nekelia pavojaus visuomenės sveikatai, jei nėra mitybiškai mažiau vertingas nei panašus keičiamas maisto produktas ir jei jį pateikiant nėra klaidinami vartotojai.

 

Nanomedžiagos kaip maisto priedai

Maisto priedų reglamente pateiktas patvirtintų maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų sąrašas. Jei yra pokyčių jau patvirtinto maisto priedo gamybos procese ar pradinėse medžiagose, tai bus vertinama kaip kitas priedas, kurį reikės įvertinti pakartotinai. Reikšmingas skirtumas pradinėse medžiagose yra, pavyzdžiui, dalelių dydžio pakeitimas, be kita ko, panaudojant nanotechnologiją.

 

Maisto produktų, kuriuose yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, ženklinimas

Reglamente dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams išdėstytos maisto sudedamųjų dalių ženklinimo taisyklės, įskaitant reikalavimus, taikomus maisto produktų sudėtyje esančioms dirbtinai sukurtoms nanomedžiagoms. Pagal reglamentą visos sudedamosios dalys, kurios yra dirbtinai sukurtos nanomedžiagos, turi būti aiškiai nurodytos sudedamųjų dalių sąraše. Po tokių sudedamųjų dalių pavadinimu skliausteliuose turi būti parašytas žodelis „nano“.

 

Nanomedžiagos plastikinėse medžiagose, skirtose liestis su maistu

Medžiagos, skirtos liestis su maistu, yra plačiai naudojamos maisto tiekimo grandinėje pervežti ir apsaugoti maisto produktus, pavyzdžiui, jos gali būti naudojamos mūsų valgomų sumuštinių ir geriamo pieno pakuotėse. Yra priimta keletas reglamentų, kuriais siekiama užtikrinti, kad kenksmingos cheminės medžiagos nepatektų į maisto produktus, kaip antai bendri medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, teisės aktai, taip pat Reglamentas dėl plastikinių medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais.

Reglamente dėl plastikinių medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, dėmesys iš dalies sutelkiamas į cheminių medžiagų išsiskyrimą iš medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, taip pat į tai, kad tokiose medžiagose tokios kenksmingos cheminės medžiagos nebūtų naudojamos. Reglamente nustatytos plastikinių medžiagų, skirtų liestis su maisto produktais, sudėčiai taikomos taisyklės, taip pat nustatytas cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos gaminant medžiagas, skirtas liestis su maisto produktais, Sąjungos sąrašas. Be to, reglamente nurodyti tokių cheminių medžiagų naudojimui taikytini apribojimai ir nustatytos plastikinių medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimo taisyklės.

Net daugiasluoksnių medžiagų ar gaminių plastikiniame sluoksnyje, kuris tiesiogiai nesiliečia su maistu ir yra atskirtas nuo maisto funkciniu barjeru, nanoformų pavidalo cheminių medžiagų gali būti tik jei suteiktas leidimas naudoti tokią nanoformą.

 

Nanomedžiagos aktyviose ir išmaniose medžiagose, skirtose liestis su maistu

Aktyvios ir išmanios medžiagos, skirtos liestis su maistu, padeda pailginti jo laikymo trukmę, nes jas naudojant iš maisto produktų arba jų aplinkos išleidžiamos arba absorbuojamos medžiagos, o tai padeda išsaugoti arba pagerinti jų būklę. Kai kurie pavyzdžiai yra maisto pakavimo medžiagos, stalo įrankiai, indai ir pjaustymo lentos.

ES reglamente dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių numatyta sukurti Sąjungos medžiagų, kurias leidžiama naudoti veikliųjų ir protingųjų žaliavų gamybai, sąrašą.