Nanomedžiagų savybių prognozavimas

Siekdami paspartinti nanomedžiagų bandymus ir galiausiai suprasti jų galimai pavojingą poveikį, tyrėjai gali naudoti analogijos metodą. Taikant analogijos metodą, naudojama informacija iš panašių pagrindinių cheminių medžiagų, kurioje pateikiami duomenys, padedantys nuspėti tikslinių cheminių medžiagų savybes, apie kurias sugeneruota mažai informacijos arba tokios informacijos trūksta.

Analogijos metodas gali būti naudojamas pavienėms cheminėms medžiagoms, įskaitant nanomedžiagas, pagal REACH reglamentą, tačiau jis gali būti taikomas ir cheminių medžiagų ir nanoformų grupėms, siekiant nustatyti bet kokias su jų tarpusavio ryšiu susijusias tendencijas. Jeigu cheminių medžiagų grupavimas ir analogija atlikta teisingai, eksperimentinius bandymus galima sumažinti, nes nėra jokio poreikio atskirai bandyti kiekvieną tikslinę cheminę medžiagą.

 

Esamų duomenų naudojimas duomenų spragoms pašalinti

Analogijos metodas ypač naudingas reguliavimo tikslais generuojant duomenis, kad institucijos turėtų pakankamai informacijos, reikalingos sprendimams apie chemines medžiagas priimti ir užtikrinti jų saugų naudojimą.

Grupuoti galima:

  • skirtingas cheminės medžiagos nanoformas;
  • kitas chemines medžiagas, priklausančias tai pačiai dydžio kategorijai;
  • potencialiai įvairias cheminės medžiagos formas, atsižvelgiant tiek į visą cheminę medžiagą, tiek į jos nanoformas.

Grupavimas iš pradžių buvo parengtas dėl cheminių medžiagų ir paskui buvo taikomas nanoformoms.

 

Nanomedžiagų savybių apibrėžimas

Nanomedžiagos gali būti gaminamos ir keičiamos siekiant suteikti joms įvairias charakteristikas. šios charakteristikos apima dydį, formą, kristališkumą ir paviršiaus apdorojimą. Paviršiaus apdorojimas – tai nanomedžiagos paviršiaus padengimo procesas. Pavyzdžiui, kai kurie daugiasieniai anglies nanovamzdeliai gali būti padengti, kad juos būtų galima pritvirtinti prie organų ir veiksmingiau pernešti vaistus.

 

Cheminių medžiagų registracija pagal REACH reglamentą naudojant analogiją

Pagal REACH reglamentą reikalaujama pateikti duomenis apie chemines medžiagas, kurių per metus pagaminama daugiau nei 1 tona. Nanoformų atveju šį kiekį gali būti sudėtinga pasiekti, nes reikalavimas taikomas bendram nanoformų kiekiui tonomis ir kitoms cheminės medžiagos formoms, o ne individualiai nanoformai.

Nanoformų dažnai pagaminamas daug mažesnis kiekis ir gali siekti tiek keletą gramų, tiek iki 100 kg per metus, priklausomai nuo jų panaudojimo būdų ir rinkų.

Registruodamos savo chemines medžiagas pagal REACH, įmonės turi pagrįsti analogijos naudojimą. Tai daroma pateikiant moksliškai prieinamais duomenimis pagrįstą paaiškinimą, kodėl galima grupuoti nanoformas, pvz., dėl pradinės ir tikslinės cheminės medžiagos pavojaus arba išlikimo.

 

Analogijos sistemų kūrimas

Per paskutinį dešimtmetį atlikta nemažai patobulinimų siekiant išbandyti, ar nanoformoms galima taikyti analogiją ir kokia informacija reikalinga patikimam analogijos metodui.

ECHA ir EBPO paskelbė gaires, kad nustatytų sistemą ir ribas, susijusias su tuo, kaip taikyti analogiją kartu užtikrinant reguliavimo galiojimą ir patvirtinimą.

Mokslinių tyrimų projektų, pvz., GRACIOUS, metu parengta iš esmės pramonei skirta analogijos taikymo pagal REACH sistema, kuri taip pat gali padėti tvariai kurti produktus.

Nors buvo padaryta pažanga, reikia daugiau padaryti siekiant toliau stiprinti analogijos taikymo skirtingoms nanoformoms patvirtinimą ir pripažinimą.