Nanovaistų ateitis

Mokslininkai vis aktyviau tyrinėja įvairius nanovaistų panaudojimo medicinoje būdus. Tai, be kita ko, efektyvesnė vaistų pernaša ir nukreipimas, taip pat individualizuota nanomedicina, kai vaistas pacientui skiriamas atsižvelgiant į jo genetinį profilį.
 

Naujos nanomedžiagos

Naujos nanomedžiagos, kaip antai blokinio kopolimero micelės, polimerai, anglies nanovamzdeliai, kvantiniai taškai ir dendrimerai, yra skirti padėti efektyviau pernešti ar nukreipti vaistus.

Anglies nanovamzdeliai yra šešiakampiu sujungti anglies atomai, kurie kartu sudaro tuščio vamzdelio formą. Nagrinėjamos galimybės juos taikyti terapijoje, ypač gydant vėžį, taip pat kuriant naujas diagnozės medžiagas ir nanosensorius. Anglies nanovamzdeliai gali būti naudojami nunešti vaistus būtent ten, kur reikia.

Kvantiniai taškai yra puslaidininkiniai nanokristalai, kuriuos sudaro neorganinė šerdis, apgaubta metalinio kiauto. Jie gali būti naudojami kaip vaistų nešikliai arba kaip fluorescenciniai žymenys kitiems vaistų nešikliams, tokiems kaip liposomos. Jie gali padėti derinti diagnostinį molekulių vaizdinimą su terapija, pavyzdžiui, kuriant terapines vėžio gydymo strategijas.

Toksiškumas yra svarbus susirūpinimą keliantis klausimas, susijęs tiek su anglies nanovamzdelių, tiek kvantinių taškų naudojimu, todėl mokslininkai ieško būdų, kaip sumažinti šių medžiagų toksiškumą prieš tai, kai jas bus galima naudoti medicinoje.

Dendrimerai yra taisyklingos ir medį primenančios labai išsišakojusios struktūros molekulės. Dendrimerai, kurių skersmuo būna nuo 1 iki 10 nanometrų, turi hidrofobinę vidinę ertmę, kurią galima užpildyti hidrofobiškomis molekulėmis, pavyzdžiui, vaistais nuo vėžio. Palyginti su kitais vaistų nešikliais, tokiais kaip liposomos, dendrimerai yra mechaniškai stabilesni, tačiau gali pernešti mažesnes vaisto dozes.
 

Teranostika ir individualizuota nanomedicina

Individualizuota medicina yra terapinė strategija, pritaikyta prie individualių paciento charakteristikų naudojant tokius metodus kaip molekulinis profiliavimas. Ateityje nanotechnologijos mums gali suteikti galimybę gauti individualizuotą terapinį gydymą. Tarp naujai sukurtų nanovaistų yra daugiakomponentės teranostikos sistemos; jas, pavyzdžiui, gali sudaryti tiek terapinės, tiek diagnostikos molekulės. Atitinkama sukurta nanosistema suteikia galimybę nunešti vaistą, diagnozuoti ir stebėti vaisto poveikį. Tokių sistemų kūrimas gali padėti pasiekti, kad būtų sukurta individualizuota keleto ligų terapija.

Mokslinių tyrimų individualizuotos nanomedicinos srityje vis daugiau dėl to, kad tokios ligos kaip vėžys yra ypač heterogeniškos, o taikomi gydymo būdai yra veiksmingi tik kai kuriems pacientams ir tik tam tikruose ligos etapuose. Teranostinių medžiagų įvedimas pacientui gali suteikti galimybę stebėti, kaip pacientas reaguoja į nanovaistą, nes vaizdinimo molekulės leidžia realiu laiku stebėti vaisto poveikį. Atitinkamai kitame etape galima optimizuoti ir individualiai nustatyti vaistų dozes ir gydymo protokolus.