Nanomedžiagų paieška

ECHA įsteigė naują duomenų bazę ECHA CHEM. Žr. išsamesnę informaciją apie perėjimą prie ECHA CHEM.  Daugiau informacijos

Čia pateikiami nanomedžiagų duomenys paimti iš nuo 2023 m. gegužės 19 d. nebenaudojamoje platinimo platformoje saugomų pagal REACH įregistruotų medžiagų duomenų. Naujausi pagal REACH registruojamų medžiagų duomenys skelbiami tik ECHA CHEM svetainėje. Deja, kol kas nėra galimybės nei prijungti šių duomenų prie šio portalo, nei atlikti paieškos pagal nanomedžiagų savybes ar inventorius ECHA CHEM sistemoje.

Dėkojame už jūsų supratingumą šiuo pereinamuoju laikotarpiu.


 

2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide

EC/List no: 278-770-4 CAS no: 77804-81-0
REACH Registration Yes
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory Yes
Tonnage
Belgian inventory ≥ 1 to < 10 tonnes per annum
French inventory ≥ 10 to < 100 tonnes per annum
Uses information
Environmental release category ERC 2: Formulation of preparations
Article Category
Product Category PC 18: Ink and toners
Process Category PROC 5: Mixing or blending in batch processes
Sector of Use SU 10: Formulation [mixing] of preparations and/or re-packaging (excluding alloys)
Belgian Inventory Uses (NACE) PC 18
SU 10
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID