Nanomedžiagų paieška

ECHA įsteigė naują duomenų bazę ECHA CHEM. Žr. išsamesnę informaciją apie perėjimą prie ECHA CHEM.  Daugiau informacijos

Čia pateikiami nanomedžiagų duomenys paimti iš nuo 2023 m. gegužės 19 d. nebenaudojamoje platinimo platformoje saugomų pagal REACH įregistruotų medžiagų duomenų. Naujausi pagal REACH registruojamų medžiagų duomenys skelbiami tik ECHA CHEM svetainėje. Deja, kol kas nėra galimybės nei prijungti šių duomenų prie šio portalo, nei atlikti paieškos pagal nanomedžiagų savybes ar inventorius ECHA CHEM sistemoje.

Dėkojame už jūsų supratingumą šiuo pereinamuoju laikotarpiu.


 

Voriconazole

EC/List no: 629-701-5 CAS no: 137234-62-9
REACH Registration No
EU cosmetics inventory Yes
Belgian nano inventory Yes
French nano inventory No
Tonnage
Belgian inventory ≥ 100 to < 1000 kg per annum
French inventory
Uses information
Environmental release category
Article Category
Product Category
Process Category
Sector of Use
Belgian Inventory Uses (NACE) ERC 6a
PC 29
PROC 8b
SU 0
REACH Nanoform Characterisation
Nanoform type
Crystallinity Structure
Shape category
Specific surface area
Surface treatment / functionalisation
Surface treating agent ID