Care sunt aspectele esențiale investigate în diferite proiecte de cercetare privind securitatea?

Evaluarea securității și a toxicității nanomaterialelor este complexă și are multe fațete. Pentru a fi în măsură să evalueze securitatea nanomaterialelor, oamenii de știință investighează o serie de aspecte importante. Fiecare aspect reprezintă o piesă importantă a puzzle-ului:

  • Caracterizarea fizico-chimică a nanomaterialelor: cum pot fi măsurați corect parametrii, cum ar fi dimensiunea, forma, solubilitatea și alte proprietăți?
  • Ce impact au nanomaterialele asupra sănătății umane și asupra mediului?
  • Evoluția în mediu: ce se întâmplă cu nanomaterialele în mediu? 
  • Expunerea și modelarea expunerii: în ce mod sunt oamenii expuși la nanomateriale și în ce mod este expus mediul? Cum poate această expunere să fie măsurată și modelată?
  • Safe-by-design: cum pot fi proiectate nanomateriale care să fie sigure încă din etapele de început ale cercetării și dezvoltării produselor?

În cele din urmă, un aspect important al tuturor rezultatelor de cercetare este standardizarea metodologiei de examinare a proprietăților nanomaterialelor. Proiectele de cercetare, prin însăși natura lor, utilizează și dezvoltă noi metode și tehnici de abordare a problemelor științifice. Cu toate acestea, autoritățile de reglementare lucrează în mod curent în conformitate cu orientările OCDE privind testarea și cu alte metode de testare recunoscute și validate internațional.

Pentru a oferi siguranță autorităților de reglementare din întreaga lume, este necesar ca noile tehnici și metode dezvoltate în laborator să fie armonizate și standardizate. Se impune pentru aceasta o coordonare strânsă între oamenii de știință și autoritățile de reglementare din întreaga lume.