Cercetare în domeniul mediului

De-a lungul anilor, s-au înmulțit motivele de îngrijorare privind riscurile potențiale pentru mediu asociate producției și utilizării de nanomateriale. Care este rolul cercetării finanțate de UE în abordarea acestor motive de îngrijorare?

Proprietățile unice ale nanomaterialelor lansează provocări pentru cercetătorii care fac eforturi să evalueze riscurile pe care le prezintă nanomaterialele pentru mediu. Analiza pericolelor pentru mediu asociate nanomaterialelor este un exercițiu complex care acoperă numeroase domenii de competență științifică.

Pentru a efectua o evaluare robustă și fidelă a riscurilor pentru mediu, cercetătorii trebuie să adune informații relevante pentru diferitele stadii ale ciclului complet de viață a nanomaterialului, de la producție până la reciclarea sau eliminarea materialului.

Ele cuprind:

  • informații care caracterizează proprietățile fizico-chimice ale unui nanomaterial;
  • înțelegerea destinației nanomaterialului la nivelul mediului;
  • înțelegerea organismelor care prezintă expunere la nanomaterial;
  • predicția profilului de expunere a apei, solului și sedimentelor la nanomateriale;
  • înțelegerea măsurii și a modului în care nanomaterialele se transformă după ce ajung în mediu – cu alte cuvinte, interacțiunea dintre nanomateriale specifice și alte substanțe chimice prezente în mediu, atât în mod natural, cât și create de om.

Proiectele de cercetare finanțate de UE au scopul de a îmbunătăți instrumentele, metodele de testare și tehnicile disponibile care ajută la monitorizarea și determinarea prezenței nanomaterialelor la nivelul mediului. Aceste activități vor permite cercetătorilor și autorităților de reglementare atât să obțină date mai sigure pentru evaluarea riscurilor pentru mediu asociate nanomaterialelor, cât și să identifice momentul în care sunt necesare măsuri suplimentare de administrare a riscurilor.

Două proiecte de cercetare finanțate de UE – Administrarea riscurilor asociate nanomaterialelor (MARINA) și nanotehnologiilor sustenabile (SUN) – demonstrează rezultate promițătoare în evaluarea expunerii mediului la nanomateriale și în generarea unor scenarii realiste de expunere a mediului. Proiectele au permis, de asemenea, formularea unor recomandări importante privind îmbunătățirea ghidurilor disponibile referitoare la testare pentru nanomateriale, permițând autorităților să conceapă metode superioare de testare și să creeze noi metode standardizate pentru evaluarea riscurilor pentru mediu asociate nanomaterialelor.