Sistemele naționale de raportare

Mai multe state membre au luat inițiative la nivel național pentru a solicita industriei informații suplimentare despre nanomateriale. Aceste reglementări naționale variază ca domeniu de aplicare, dar și în ceea ce privește informațiile solicitate efectiv de la întreprinderi, excepțiile și informațiile disponibile pentru public. Belgia, Franța și Danemarca au inventare separate pentru nanomateriale, în timp ce Norvegia și Suedia au inclus o secțiune pentru nanomateriale în registrele de produse deja existente.

De asemenea, datele colectate din inventarele naționale franceze și belgiene sunt incluse în baza de date Search for Nanomaterials (Căutare nanomateriale), pentru a putea căuta ușor informații și a face legătura cu informațiile despre substanța (substanțele) și nanoforma (nanoformele) colectate în temeiul Regulamentului REACH.

Pentru a afla mai multe despre nanoregistrele naționale din Europa și despre cum au apărut, consultați capitolul 21 din “Nanoregisters in Europe” de Abdelqader Sumrein [EN], cu acces liber care face parte din cartea “Particle Technology and Textiles: Review of Applications” [EN].

EUON, care este finanțat de Comisia Europeană, a finanțat punerea la dispoziția unui public mai larg a capitolului.

 

Inițiativă națională Solicitanții înregistrării Principalele excepții Cerințele de informare Raportare
FRANȚA:
Sistemul de notificare - Decret național pentru raportarea obligatorie a nanomaterialelor

Producătorii, importatorii și distribuitorii unei substanțe, ai unui amestec sau ai unui articol care conține nanomateriale în cantități de 100 g/an sau mai mari.

Definiția utilizată este diferită de cea din recomandarea UE și se referă la „fabricat în mod intenționat”. 

Declarația se aplică întregului teritoriu național, excluzând Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Wallis și Futuna și Teritoriile Australe și Antarctice Franceze.

Cantitatea importată sau distribuită de o entitate juridică este mai mică de 100 g/an pe substanță.

Substanța ca atare sau conținută într-un amestec sau ca articole destinate să respingă o astfel de substanță este vândută direct consumatorilor (publicul general). 

Informații despre întreprindere
Informații despre nanomaterial (inclusiv date fizico-chimice) și informații disponibile privind proprietățile (eco)toxicologice
Interval cantitativ anual
Utilizările substanței
Identitatea utilizatorilor profesioniști

1 mai
(începând din 2013)

BELGIA:
Registru - Decretul regal privind introducerea pe piață a substanțelor fabricate sub formă de nanoparticule

Producătorii și importatorii care introduc pe piața belgiană de pe teritoriul belgian nanomateriale sau amestecuri care conțin nanomateriale în cantități de >100 g/an.

Distribuitorii care introduc nanomateriale sau amestecuri care conțin nanomateriale pe piața belgiană de pe teritoriul belgian în cantități > 100 g/an exclusiv pentru utilizatorii profesioniști (întreprinderi sau persoane care achiziționează și utilizează produsul în cadrul activităților lor economice).

Definiție bazată pe recomandarea UE, dar care face excepție pentru substanțele prezente în natură, modificate nechimic.

Substanțe naturale, nemodificate chimic.

Pigmenți, când sunt introduși pe piață într-un amestec, un articol sau un obiect complex.

Informații despre întreprindere și utilizatori
Informații generale
Amestecul și compoziția amestecului
Denumirea chimică și formula substanței
Cantitate
Utilizări
Utilizatori profesioniști

1 ianuarie
(începând din 2015)
DANEMARCA:
Registrul produselor - Ordin privind Registrul amestecurilor și produselor care conțin nanomateriale

Producătorii sau importatorii de amestecuri și articole care conțin nanomateriale destinate să fie vândute publicului larg pe piața daneză.

Se utilizează recomandarea UE pentru un nanomaterial.

Produse alimentare și materiale care vin în contact cu alimente
Furaje
Medicamente
Dispozitive medicale
Produse cosmetice
Pesticide
Deșeuri
Amestecuri și articole în care nanomaterialul reprezintă scara nanometrică a substanțelor enumerate în anexa IV sau V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
Amestecuri și articole care conțin nanomateriale prezente în natură.
Articole în care nanomaterialul face parte dintr-o matrice fixă, dacă uzura, spălarea, ruperea și utilizarea normală similară a articolului nu duce la eliberarea de nanomateriale libere.
Articole pe care nanomaterialul este folosit ca cerneală direct pe articol sau pe etichetele de pe articol, și anume ziare, periodice, reviste, ambalaje care nu sunt colorate în masă sau vopsite.
Textile în care nanomaterialul se folosește ca cerneală sau la vopsirea textilelor.
Vopsele, produse de conservare a lemnului, cleiuri și materiale de umplutură care conțin pigmenți la scară nanometrică, când pigmentul este adăugat numai în scopul de a colora amestecul.
Articole din cauciuc sau părți din cauciuc ale articolelor care conțin nanomaterialele negru de fum sau dioxid de siliciu.
Amestecuri și articole produse sau importate de persoane fizice pentru uz propriu, necomercial.

Informații despre întreprindere
Informații despre produs (și anume denumirea, cantitatea; utilizări profesionale, aplicații)
Informații despre nanomaterial (inclusiv statutul de înregistrare REACH)
Informații chimice despre nanomaterial (inclusiv numărul CAS/UE și formula chimică)

30 august
(începând din 2015)
NORVEGIA:
Registrul produselor - Ordin privind declararea obligatorie a substanțelor chimice la registrul național al produselor  

Obligația generală impusă tuturor producătorilor și importatorilor de a raporta cu privire la substanțele chimice clasificate în temeiul articolului 3 din CLP și introduse pe piață în cantitate de 100 kg sau mai mult pe an. Trebuie menționat în declarație dacă substanța chimică conține nanomateriale.

Se utilizează recomandarea UE pentru un nanomaterial. 
Produse care nu sunt substanțe chimice
Substanțe chimice neclasificate
Produse chimice importate sau produse în cantități mai mici de 100 kg pe an
Anumite substanțe chimice care sunt scutite în temeiul reglementărilor:
Produse medicale
Dispozitive medicale (care includ anumiți dezinfectanți)
Produse cosmetice
Produse fitosanitare
Deșeuri
Produse alimentare
Furaje
Informațiile deja cunoscute de producător/fabricant trebuie raportate. În plus, trebuie raportată funcția îndeplinită de nanomaterial. Obligatorie începând din martie 2013
SUEDIA:
Registrul produselor
Producătorii și importatorii de produse chimice și biocide comune care conțin nanomateriale care depășesc 100 kg pe produs pe an și care sunt introduse pe piață în Suedia. Substanțe chimice care sunt manipulate de un particular într-un mediu „de tip hobby”, în cantități mai mici de 100 kg pe an. Informații despre nanomaterial (inclusiv date fizico-chimice) și informații disponibile privind proprietățile (eco)toxicologice.
Dacă aceste informații nu pot fi furnizate, solicitantul trebuie să explice motivul.
În cazul pigmenților, trebuie precizat doar că materialul este un pigment, fără a se furniza informații suplimentare privind cifrele.
Intrare în vigoare la
1 ianuarie 2018

Referință: Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS) 2017:7