OCDE

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) logo

OCDE are un program de lungă durată de gestionare a produselor chimice și are un rol foarte important în armonizarea metodelor de reglementare privind testarea și evaluarea pericolelor produselor chimice. Principalele mijloace sunt orientările privind testarea convenite la nivel internațional și principiile de bună practică de laborator (BPL).

Împreună, ele au creat condițiile pentru ca un test desfășurat în conformitate cu orientările de testare OCDE să fie recunoscut de către autoritățile din țările care aderă la acceptarea reciprocă a datelor (MAD). MAD este un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, care facilitează acceptarea internațională a informațiilor pentru evaluarea de reglementare a siguranței produselor chimice. S-au redus astfel semnificativ costurile de testare și s-a limitat numărul de animale necesare pentru testare.

În prezent, o mare parte din legislația privind produsele chimice în țările industrializate din întreaga lume are la bază rezultatele Programului de evaluare a produselor chimice al OCDE. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru evaluarea pericolelor nanomaterialelor. Recomandarea Consiliului OCDE din 2013 privind Testarea și Evaluarea Siguranței Nanomaterialelor Fabricate afirmă că reglementările chimice naționale și internaționale existente sunt adecvate pentru gestionarea riscurilor asociate cu nanomaterialele fabricate. Cu toate acestea, se remarcă, de asemenea, că este posibil ca aceste cadre și alte sisteme de gestionare să necesite în continuare adaptări pentru a ține seama de proprietățile specifice ale nanomaterialelor fabricate.

În 2006, OCDE a instituit Grupul de lucru privind nanomaterialele fabricate (WPMN) pentru a facilita discuțiile despre evaluarea riscurilor și a pericolelor asociate nanomaterialelor. Până în prezent, rezultatul principal constă într-o evaluare a modului în care pot fi aplicate orientările existente ale OCDE privind testarea la 11 nanomateriale utilizate în mod frecvent. S-au depus eforturi considerabile în acest proiect și peste 700 de studii au fost generate pe durata desfășurării acestuia. Rezultatele au fost publicate de OCDE în cursul anului 2015.