Activitățile ECHA privind nanomaterialele în conformitate cu REACH și CLP

Deoarece nanomaterialele intră în domeniul de aplicare al regulamentelor REACH și CLP, industria și autoritățile trebuie să își îndeplinească obligațiile și sarcinile în cadrul diverselor procese REACH (precum înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea) și CLP (precum clasificarea și etichetarea) pentru nanoforme, în același mod ca pentru orice altă formă a unei substanțe.

Pentru a face posibil acest lucru, ECHA lucrează în strâns parteneriat cu organismele de reglementare europene și internaționale în vederea creării unor capacități tehnice și normative suficiente.

În cea de a doua revizuire a reglementărilor privind nanomaterialele, Comisia Europeană a concluzionat că Regulamentul REACH stabilește cel mai bun cadru posibil pentru administrarea riscurilor asociate nanomaterialelor atunci când acestea apar sub formă de substanțe sau amestecuri, însă s-au dovedit necesare cerințe mai specifice pentru nanomateriale în acest cadru.

Pe de altă parte, experiența ECHA a arătat că, pentru a fi pe deplin eficace, REACH va trebui să includă dispoziții specifice pentru nanomateriale. Situația actuală, în care REACH se aplică implicit nanomaterialelor, fără însă a afirma explicit acest lucru în textul de lege, a lăsat loc de interpretare în rândul părților interesate.

 

Principalele activități ale ECHA:

  • punerea în aplicare a regulamentelor REACH, CLP și BPR în domeniul nanomaterialelor, inclusiv, de exemplu, verificarea conformității dosarelor de înregistrare;
  • schimbul de experiență cu autoritățile competente și cu comitetele științifice din statele membre, precum și obținerea unui consens între acestea;
  • furnizarea de feedback și de recomandări pentru solicitanții care doresc să înregistreze substanțe cu nanoforme conform REACH sau să transmită notificări în conformitate cu Regulamentul CLP;
  • participarea și contribuirea la activitățile internaționale de reglementare în curs de desfășurare;
  • publicarea de webinare cu privire la cele mai recente evoluții în domeniul nanomaterialelor în baza proceselor REACH și CLP;
  • găzduirea Grupului de experți pentru nanomateriale al ECHA, care este un grup consultativ cu caracter informal, alcătuit din experți din statele membre ale UE, din cadrul Comisiei Europene și al ECHA, precum și din organizații acreditate ale părților interesate. Mandatul grupului constă în „oferirea de consiliere cu caracter informal pe probleme științifice și tehnice legate de aplicarea regulamentelor BPR, REACH și CLP în cazul nanomaterialelor”;
  • instituirea Observatorului UE pentru Nanomateriale.

 

Verificarea conformității în temeiul REACH

Împreună cu statele membre ale UE, ECHA facilitează desfășurarea a două procese diferite de evaluare conform REACH: evaluarea dosarelor și a substanțelor.

În cadrul evaluării dosarelor, ECHA poate efectua o verificare a conformității pentru orice dosar de înregistrare. Scopul verificării conformității este acela de a controla îndeplinirea tuturor cerințelor privind informațiile. Dacă acestea nu sunt îndeplinite, ECHA poate solicita informații sau teste suplimentare.

Evaluarea substanțelor urmărește să clarifice dacă o substanță prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. ECHA poate solicita informații sau teste suplimentare pentru a verifica motivul de îngrijorare. Substanțele care fac obiectul acestui proces sunt indicate în planul de acțiune comunitar flexibil.