OMS

World Health Organisation logo

OMS analizează riscul produselor chimice pentru populație la nivel mondial. Pentru nanomateriale, OMS s-a concentrat pe potențialele efecte ale expunerii lucrătorilor la nanomateriale.

OMS elaborează în prezent orientări privind „Protecția lucrătorilor împotriva potențialelor riscuri ale nanomaterialelor fabricate”. Aceste orientări urmăresc îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă a lucrătorilor potențial expuși la nanomateriale într-o gamă largă de medii de producție și sociale.

Orientările vor include elemente de evaluare și de gestionare a riscurilor și vor furniza recomandări pentru îmbunătățirea securității la locul de muncă și pentru protecția sănătății lucrătorilor care utilizează nanomateriale în toate țările, dar mai ales a celor din țările cu venituri reduse și medii.