Produse cosmetice

Regulamentul UE privind produsele cosmetice este implementat pentru a proteja sănătatea consumatorilor, stând totodată la baza inovației la nivel european și consolidând spiritul competitiv în sectorul produselor cosmetice pe plan global.

Producătorii și importatorii din UE au responsabilitatea de a garanta siguranța produselor lor, fie că este vorba de produse cosmetice sau de orice alte produse de consum. Toate produsele cosmetice trebuie anunțate în portalul de notificare privind produsele cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal - CPNP) înainte să fie introduse pe piața din UE. Prezența unui nanomaterial în componența unui produs cosmetic trebuie declarată explicit în notificarea adresată Comisiei Europene.

Notificarea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • identificarea nanomaterialului, inclusiv denumirea chimică și alte tipuri de descriptori menționați în regulament;
  • specificația nanomaterialului, inclusiv mărimea particulei și proprietățile sale fizice și chimice;
  • estimarea cantității de nanomaterial din componența produsului cosmetic care va fi pusă pe piață anual;
  • profilul toxicologic al nanomaterialului;
  • datele de securitate ale nanomaterialului;
  • toate informațiile legate de condițiile de expunere care pot fi anticipate în manieră rezonabilă.

În plus, produsele cosmetice care conțin nanomateriale, cu excepția coloranților, a conservanților și a filtrelor UV, și care nu fac obiectul altor restricții din Regulamentul privind produsele cosmetice sunt supuse unei proceduri suplimentare. În cazul acestora este necesară o notificare specifică prin intermediul CPNP cu șase luni înainte de introducerea pe piață. Dacă are motive de îngrijorare cu privire la siguranța unui nanomaterial, Comisia Europeană îi poate solicita Comitetului științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) să efectueze o evaluare a riscurilor.

Anumite categorii de substanțe – coloranți, conservanți și filtre UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale – trebuie autorizate de Comisia Europeană înainte de a fi utilizate în produse cosmetice. Un aviz din partea CSSC, care analizează datele depuse privind profilul toxicologic, precedă această autorizație.

Comisia Europeană are responsabilitatea de a publica un catalog cu toate nanomaterialele utilizate în componența produselor cosmetice prezente pe piața din UE. Informațiile furnizate de producători prin intermediul CPNP reprezintă sursa catalogului.

Trebuie să se indice în lista componentelor dacă un produs conține nanomateriale, utilizând cuvântul „nano” în paranteză direct după denumirea unei astfel de substanțe.