Regulamentul privind produsele biocide (BPR) și nanomaterialele

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) conține dispoziții specifice cu privire la nanomateriale. Dispozițiile se aplică produselor și substanțelor care îndeplinesc criteriile definite în BPR. Aceste definiții se bazează pe recomandarea Comisiei privind definiția nanomaterialelor.

Dispozițiile menționate se aplică substanțelor active și inactive cu următoarele caracteristici:

  • cel puțin 50 % dintre particule au cel puțin o dimensiune cuprinsă între 1 și 100 nm;
  • particulele sunt în stare liberă sau formează agregate sau aglomerate.

Conform BPR, aprobarea substanței active nu acoperă nanoforma substanței active decât în cazurile menționate în mod explicit. De regulă, pentru nanoformele substanțelor active trebuie să se pregătească un dosar separat, cu toate cerințele privind datele.

Este necesară o evaluare specifică a riscurilor atunci când într-un produs biocid se utilizează nanoformele substanțelor active și inactive. Eticheta produsului biocid trebuie să indice denumirea fiecărui nanomaterial, urmată de cuvântul „nano” între paranteze. Produsele care conțin nanomateriale sunt excluse de la procedura de autorizare simplificată.