Efectele nanoformelor de argint asupra mediului

Regulamentul UE privind substanțele chimice (REACH) este utilizat pentru a genera informații suplimentare despre proprietățile nanomaterialelor. Nanomaterialele din argint sunt utilizate într-o gamă largă de bunuri de consum, cum ar fi îmbrăcăminte, articole vestimentare medicale și produse cosmetice, datorită proprietăților antimicrobiene care mențin curățenia materialelor și, astfel, pot prelungi durata de viață a acestora.

 

Informații indisponibile privind efectele asupra mediului ale nanoformelor de argint

Pentru a investiga efectele potențiale ale nanomaterialelor din argint asupra mediului, Țările de Jos au decis să includă argintul în procesul REACH de evaluare a substanțelor în 2014. Evaluarea substanțelor este utilizată pentru a elucida dacă o substanță prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Companiile care înregistrează argintul conform REACH au susținut că forma ionică a acestuia ar putea fi considerată cel mai grav scenariu atunci când se evaluează riscurile pentru mediu. Pe de altă parte, autoritățile au obținut dovezi potrivit cărora, în unele cazuri, nanoformele de argint au fost mai nocive pentru mediu decât formele ionice. Situația s-a complicat și mai mult din cauza lipsei de informații suficiente din partea companiilor cu privire la identitatea nanoformelor de argint introduse pe piața UE.

 

Ce informații suplimentare au fost solicitate?

O evaluare pe scară largă a informațiilor disponibile privind argintul a dus la formularea unei decizii în ceea ce privește evaluarea substanțelor în iulie 2016. Companiilor care înregistrează nanoforme de argint li s-a solicitat să furnizeze:

  • o clarificare cu privire la nanoformele de argint specifice la care face referire înregistrarea lor și
  • informații suplimentare privind proprietățile fizico-chimice ale nanoformelor de argint.


De asemenea, companiilor li s-a solicitat să ofere informații cu privire la următoarele proprietăți ale nanoformelor de argint corelate cu mediul:

  • toxicitatea pentru alge;
  • toxicitatea pe termen lung pentru nevertebrate acvatice și
  • toxicitatea pentru microorganismele din sol.

Pentru toate testele solicitate, solicitanții înregistrării au oferit instrucțiuni amănunțite cu privire la modul în care studiul trebuie efectuat pentru a face distincția între efectele nanoformelor de argint și ale argintului ionic, dar și pentru a garanta că testul era efectuat într-o manieră adecvată evaluării nanomaterialelor.

În afară de informații privind pericolul corelat cu profilul toxicologic pentru mediu, solicitanților înregistrării li s-a solicitat să ofere informații cu privire la modul de utilizare a fiecărei nanoforme în parte, pentru a permite evaluarea adecvată a riscurilor.

 

Care este rezultatul?

Solicitanții înregistrării au trebuit să ofere informații despre caracterizarea nanoformelor de argint respective, rezultatele studiilor de caracterizare a profilului ecotoxicologic și modurile de utilizare a nanoformelor înainte de iulie 2017. De la momentul primirii informațiilor, Țările de Jos au la dispoziție 12 luni pentru a le evalua și a decide asupra etapelor următoare.