Protecția lucrătorilor

Worker with hard hat

Legislația UE privind protecția lucrătorilor se aplică substanțelor chimice și, implicit, nanomaterialelor, deși nu face în mod explicit referire la acestea. Relevante în acest sens sunt Directiva-cadru 89/391/CEE, Directiva 98/24/CE privind agenții chimici și Directiva 2004/37/CE privind agenții cancerigeni și mutageni, dar și regulamentele REACH și CLP. Înseamnă că, prin lege, angajatorii trebuie să evalueze și să gestioneze riscurile asociate substanțelor chimice, inclusiv nanomaterialele, la locul de muncă. Ulterior, se vor întreprinde măsuri pentru a elimina sau reduce cât mai mult aceste riscuri. Primele măsuri de avut în vedere sunt eliminarea riscului sau trecerea la materiale și procese mai puțin periculoase. Dacă aceste măsuri nu sunt posibile, expunerea lucrătorilor trebuie redusă la minimum prin prevenție prin măsuri de control ierarhizate, care acordă prioritate:

  1. măsuri tehnice de control la sursă;
  2. măsuri organizaționale și
  3. echipament individual de protecție, de avut în vedere doar ca soluție de ultimă instanță.

Se monitorizează situația și se analizează periodic eficacitatea măsurilor aplicate.

Deși persistă numeroase incertitudini, există motive de îngrijorare cu privire la siguranța și diferitele tipuri de pericol pentru sănătate asociate nanomaterialelor. Prin urmare, angajatorii și lucrătorii trebuie să utilizeze o strategie de prevenție în ceea ce privește administrarea riscurilor și alegerea măsurilor preventive.